Avsluttet prosjekt

Kompetanseheving

Prosjektperiode 1950 - 2050
Prosjektnr. 9

Bevilgning over statsbudsjettet.

Deltakere

Tordis Borchgrevink Mag. art. Tilknyttet forsker 476 02 884 Send e-post
Fredrik Engelstad Dr. philos. Forsker I, bistilling 22 85 40 02 (UiO) 900 22 484 Send e-post
Trygve Gulbrandsen Dr. philos. Forsker I 906 56 882 Send e-post
Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:24