English version of this page
Pågående prosjekt

Collective Organisations, Support and Sustainability (Colossus)

Kollektive organisasjoner, oppslutning og bærekraft (Colossus) fokuserer på arbeidsgiverorganisering, fagforeninger og kollektive avtaler.

Prosjektperiode Juli 2020 - juli 2024
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10402
Prosjektleder Harald Dale-Olsen
Ordsky

Bilde: Arbeidslivet.no

Prosjektbakgrunn

Prosjektet Colossus vil fremskaffe kunnskap om strukturelle årsaker til hvorfor arbeidsgivere og arbeidere slutter kollektive avtaler, og årsaker til at slike avtaler ikke blir oppnådd. Prosjektet målretter også politikk og strategier for å opprettholde kollektive organiseringer. Colossus studerer til slutt implementeringen av kollektive organiseringer og avtaler.

Prosjekttilnærming

Colossus består av tre arbeidspakker: WP 1 studerer strukturelle årsaker til hvorfor arbeidsgivere og arbeidstakere slutter medlemskap (eller ikke) i arbeidsgiver/arbeidstaker-organisasjoner og når kollektive avtaler blir etablert. Vi utnytter surveydata og administrative registerdata. Denne arbeidspakker er eksplisitt komparativ, hvor land som Tyskland, USA og Norge vil inngå.

WP 2 studerer politikk og strategier for å opprettholde kollektive organisasjoner. I den første delen studerer vi kampanjer for fagforeningsmedlemskap, hvem som har blitt påvirket og når, og hvordan disse har blitt utformet, samtidig som vi vil vurdere hvor vellykket kampanjene har vært. I den andre delen studerer vi hvordan offentlig støtte, gjennom skattesystemet, til kollektive organisasjoner virker.

WP 3 studerer implementeringen av kollektive organisasjoner og avtaler. I den første delen vil vi se nærmere på bedrifter involvert i konflikt med arbeidsgiveren i forbindelse med implementeringen av en kollektiv avtale, hvor denne konflikten blir meklet gjennom Riksmeklingsmannen. Vi ønsker å følge ansatte og bedrifter før og etter konflikten, og studerer en serie utfall, herunder produktivitet, gjennomtrekk, lønn og sykefravær. I den andre delen studerer vi ansatterepresentater for å se nærmere på kostnader og gevinster ved slike roller.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Erling Barth Forsker I Dr. polit. 930 91 410 erling.barth@samfunnsforskning.no
Sara Cools Forsker I Ph.d. 984 96 736 sara.cools@samfunnsforskning.no
Harald Dale-Olsen Forsker I Dr. polit. 482 83 527 958 08 463 harald.dale-olsen@samfunnsforskning.no
Henning Finseraas Forsker I, bistilling Ph.d. 482 83 631 henning.finseraas@ntnu.no
Ines Wagner Forsker I Ph.d. 907 82 170 ines.wagner@samfunnsforskning.no
Sissel Trygstad
Kristin Alsos
Kristine Negaard
Alex Bryson
Richard Freeman
Bernd Brandl
Markus Helfen
Christian Lyhne Ibsen

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Nergaard, Kristine (2021). Trends in trade union density and membership - Norway.
  • Nergaard, Kristine & Svarstad, Elin (2021). The role of family and intergenerational transmission of union membership in Norway .
  • Nergaard, Kristine & Alsos, Kristin (2021). Norwegian employer organisations – service providers or industrial relations actors?

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Arbeid
Publisert 23. mars 2020 11:08 - Sist endret 18. juni 2020 12:00