English version of this page
Avsluttet prosjekt

Kjønnsforskjeller i lønn og kjønnsforskjeller i omsorgsarbeid

Prosjektperiode 01.02.2015 - 31.12.2015
Oppdragsgiver EEEA Grants v/ Universitetet i Valencia
Prosjektnr. 10111

Prosjektet analyserer kjønnsforskjeller i lønn og forholdet mellom kjønnsforskjeller i lønn og kjønnsforskjeller i omsorgsarbeid i fire ulike velferdsstatstyper, nemlig den såkalte middelhavsmodellen (Spania), den kontinentale modellen (Tyskland), den anglosaksiske modellen (UK) og den nordiske modellen (Norge og Island). Analysene skal, ved hjelp av både kvantitative og kvalitative data, avdekke empiriske mønstre og diskursive forståelser og legitimeringer av rådende mønstre. De kvantitative analysene vil være sekundæranalyser av harmoniserte utvalgsundersøkelser som «The Wage Structure Survey», «The European Survey on Income and Living conditions» og «The Harmonized European Time use Survey», som man får tilgang til gjennom Eurostat.

Hovedprosjektteamet består av forskere fra «the Department of Sociology and Social Anthropology» ved Universitetet i Valencia (Capitolina Díaz and Carles Simó as co-directors, Andrea Hernandez, T. Aguado Empar), som samarbeider med to mindre forskerteam ved «the department of Applied Economic» og «the department of Economic Analysis» (Josep Banyuls, Josep Vicent Pitxer, Ernest Cano, Salvador Mendez, Marcela JABBAZ, M. Luisa Molto, Nevis Economy Lazarus, Rosario Sanchez) ved det samme universitetet. Det islandske og det norske teamet ledes av henholdsvis professor Gudbjörg Linda Rafnsdóttir ved Islands Universitet og seniorforsker Ragni Hege Kitterød, ved Institutt for samfunnsforskning.  

Deltakere

Ragni Hege Kitterød Dr. polit. Forsker I 950 50 375 Send e-post
Publisert 17. feb. 2015 15:28 - Sist endret 19. juni 2017 01:00