Avsluttet prosjekt

Kjønn og makt i Norden

Prosjektperiode 2009 - 2009
Oppdragsgiver Nordisk ministerråd; Norges Røde Kors
Prosjektnr. 412.063

Kjønn og makt er et hovedtema i Nordisk ministerråds likestillingssamarbeid for perioden 2006-2010. ISF inngår i denne forbindelse i en forskergruppe nedsatt av NIKK – Nordisk institutt for kunnskap om kjønn, som gjennomfører et forskningsprosjekt hvor den overordnede målsettingen er å samle forskningsbasert kunnskap om de strukturelle maktfordelingene mellom kjønnene i politikk og næringsliv i Norden. Prosjektet tar utgangspunkt i at likestillingsutviklingen er kommet relativt mye lenger innenfor politikken enn i næringslivet i Norden. Viktige spørsmål handler derfor om å undersøke muligheter og hindringer som kan bidra til å forklare utviklingen på disse to områdene. Samtidig som det er en målsetting å gå dypere inn i tallmaterialet på hvert av feltene, for å øke forståelsen av variasjon i likestillingsutvikling innenfor politikken og innenfor næringslivet.

Deltakere

Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Publisert 1. sep. 2009 09:37 - Sist endret 19. juni 2017 00:59