Avsluttet prosjekt

Kjønn og etnisitet i Forsvaret.

– et felteksperiment
Prosjektperiode 2014 - 2014
Oppdragsgiver Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Prosjektnr. 10064

«I dette prosjektet studerer vi hvordan det å bo på rom med jenter og personer med en annen etnisk bakgrunn påvirker holdninger blant majoritetsgutter som er inne til førstegangstjeneste i Brigade Nord. Vi gjennomfører en spørreundersøkelse blant soldatene i løpet av deres første dag i forsvaret og gjentar denne undersøkelsen på slutten av rekruttperioden. Soldatenes romfordeling er randomisert. Siden soldatenes romfordeling er randomisert kan vi trekke slutninger om betydningen av å bo på rom med jenter/etniske minoriteter ved å sammenligne utviklingen i holdninger i den gruppen soldater som tilfeldigvis har bodd på rom med jenter/en person med en annen etnisk bakgrunn med utviklingen i den gruppen soldater som tilfeldigvis har bodd på rom hvor det kun bor majoritetsgutter.»

Deltakere

Henning Finseraas Ph.d. Forsker I, bistilling 482 83 631 Send e-post
Øyvind Søraas Skorge Ph.d. Forsker II 930 41 655 Send e-post
Publisert 23. sep. 2014 09:06 - Sist endret 19. juni 2017 00:59