English version of this page
Avsluttet prosjekt

Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant økonomer

Prosjektperiode April 2019 - april 2020
Oppdragsgiver Econa
Prosjektnr. 10406
Prosjektleder Sigtona Halrynjo
kvinne som løper på gullmynt i nedoverbakke og mann som løper på gullmynt i oppoverbakke

Illustrasjon: Colourbox.com/ISF.

Bakgrunn: Gap i karriere og lønn

Tidligere studier har vist et gap i karriere og lønn mellom kvinnelige og mannlige økonomer, særlig knyttet til barn og omsorgsansvar som ikke kan forklares med forskjeller i preferanser. Fortsatt er det mye som tyder på at kvinnelige økonomer får mindre igjen for sin investering i utdanning når det gjelder lønn og karriere, enn det mannlige økonomer får.

Ny spørreskjemastudie

Econa har bedt CORE, Senter for likestillingsforskning, ved Institutt for samfunnsforskning om å følge opp doktorgradsstudien «Karriere, kompetanserealisering og omsorgsansvar i eliteprofesjoner» (Halrynjo 2010) med en ny spørreskjemastudie som kan gi oppdatert kunnskap om situasjonen blant kvinnelige og mannlige økonomer.

Spørreundersøkelsen vil kunne gi svar på spørsmål som:

  • Hvor likestilt/ulikestilt er karrierene til kvinnelige og mannlige økonomer?
  • Er karrieregapet blitt mindre det siste tiåret?
  • Er karriere, lønn og ansvar like viktig for kvinner som for menn?
  • Kan kjønnsforskjeller i karriere og lønn, forklares med at kvinner har andre preferanser enn menn? Eller handler det mer om ulike betingelser for karriere?
  • Foretrekker økonomer likestilt eller kjønnsskjev arbeid-familietilpasning? Har det endret seg det siste tiåret?
  • Hvordan fordeler økonomer ansvar for barn og familielogistikk? Hvem har «bakkemannskap» hjemme?
  • Har arbeid-familietilpasningen blitt mer likestilt og hva betyr familie- og omsorgsansvar for karriere?
  • Hvilke krav og forventninger opplever økonomer at de må håndtere på ulike stillingsnivå og i ulike sektorer, og hvilke krav og forventninger oppleves som forenlig/uforenlig med ulike livssituasjoner?
  • Hvilke forskjeller kan vi identifisere mellom ulike sektorer/bransjer/type jobber?

Funn fra prosjektet

Rapport

Les hele rapporten Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant økonomer

Hovedfunnsgrafikk

Flak

Nyhetsak

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Sigtona Halrynjo Forsker II Ph.d. 481 21 698 sigtona.halrynjo@samfunnsforskning.no
Silje Bringsrud Fekjær (OsloMet)
Emneord: Arbeid, Likestilling
Publisert 16. aug. 2019 12:51 - Sist endret 2. nov. 2020 11:22