Avsluttet prosjekt

Kartlegging av valgkomiteer og nominasjonsordninger i norske almennaksjeselskaper

Prosjektnr. 419.043

Artikkel planlagt sendt Magma Tidsskrift for økonomi og ledelse, samt kronikk med utgangspunkt i noen av hovedkonklusjonene fra prosjektet.  Samarbeid mellom Claus-Gunnar Berge, Mari Teigen og Fredrik Engelstad.

Deltakere

Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:52