English version of this page
Avsluttet prosjekt

Kartlegging av tilbudet til pårørende av personer med rusmiddelproblemer

Prosjektperiode 2006 - 2007
Oppdragsgiver Sosial- og helsedirektoratet
Prosjektnr. 413.065

Hensikten med dette prosjektet er å kartlegge tilbudet til pårørende av rusmiddelavhengige i alle aldre, både barn og voksne. Formålet er å samle kunnskap om hvor pårørende tilbys hjelp og om hvilken type hjelp som tilbys. Hjelp defineres som råd, veiledning, behandling og støtte. Eksempler for hjelpetiltak er støttetelefon for pårørende, kurs og opplæring, selvhjelpsarbeid, osv. Kartleggingen skal fange opp tilbudet som gis i regi av frivillige organisasjoner, og stiftelser (både interesse- og brukerorganisasjoner) og i regi av offentlige myndigheter (både nasjonalt, regionalt og kommunalt). Kartleggingen vil identifisere om tilbudet tar form av profesjonelle behandlingsrettede tiltak eller likemannsarbeid mellom brukere og nettverksbaserte tiltak. I tillegg vil kartleggingen av tilbudet i regi av frivillige organisasjoner identifisere organisasjonenes utbredelse, antall medlemmer og eventuelle finansieringstiltak.

Deltakere

Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:07 - Sist endret 19. juni 2017 01:00