Avsluttet prosjekt

Kartlegging av miljøterapautisk arbeid i bo- og støttetilbudet for unge utsatt for tvangsekteskap/æresrelatert vold

Prosjektperiode 2014 - 2015
Oppdragsgiver Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)
Prosjektnr. 10047

Institutt for samfunnsforskning har fått i oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å kartlegge det miljøterapeutiske arbeidet i bo og støttetilbudet for unge som er utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold. Prosjektet har to hovedsiktemål. For det første skal vi beskrive det miljøterapeutiske arbeidet i bo- og støtte tilbudet. Hvilke utfordringer, flaskehalser og potensialer finner vi i arbeidet med å ruste de unge til et liv etter oppholdet i botilbudet? For det andre vil vi løfte frem et brukerperspektiv, gjennom å intervjue nåværende og tidligere beboere. Hvilke behov har beboerne når det gjelder hjelp og oppfølging? Formålet med studien er å dokumentere og analysere erfaringer fra det miljøterapeutiske arbeidet, inkludert brukernes synspunkter, som grunnlag for kvalitetsutvikling i tilbudet.

Deltakere

Marjan Nadim Ph.d. Forsker I 916 09 108 Send e-post
Julia Orupabo Ph.d. Forsker II 976 66 787 Send e-post
Kari Steen-Johnsen Dr. Scient Forsker I 906 49 417 Send e-post
Publisert 19. sep. 2014 14:24 - Sist endret 19. juni 2017 00:59