Avsluttet prosjekt

IT som demokratisk verktøy - kapittel i bokprosjekt

Prosjektperiode 2004 - 2004
Oppdragsgiver Nordisk sekretariat i Island
Prosjektnr. 414.047

Oppdraget er å være medforfatter om IT som demokrativerktøy i Norden, Mer presist er det å skrive om partienes og medborgernes bruk av nettet.

Deltakere

Rune Karlsen Ph.d. Forsker I, bistilling Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:46 - Sist endret 19. juni 2017 01:00