English version of this page
Avsluttet prosjekt

It happened here. The Norwegian pension reform, process and content

Prosjektperiode 2011 - 2014
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 410.094
Prosjektleder Axel West Pedersen

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet som en del av programmet for Evaluering av pensjonsreformen (EVA-PEN) og det gjennomføres i samarbeid mellom ISF, Rokkansenteret og Økonomisk institutt ved universitetet i Bergen.

Prosjektet består av to moduler. I den første modulen studeres den politiske prosessen bak pensjonsreformen, slik den utviklet seg før, under og etter Pensjonskommisjonens arbeid. Den overordnede problemstillingen er å forklare hvordan det var mulig å få gjennomført en strukturell pensjonsreform i Norge på tross av at behovet for en slik reform er mindre åpenbart enn andre land på grunn av eksepsjonelt sterke statsfinanser og fraværet av en akutt økonomisk krise. Vi vil bruke sammenligner med tilsvarende reformprosesser i Sverige og Danmark som en kilde til undring, forklaring og evaluering. Data i denne delen av prosjektet vil bestå av offentlige dokumenter og intervjuer med sentrale aktører i reformprosessen.

I modul B vil vi studere det reformerte pensjonssystemet i et komparativt perspektiv med vekt på systemets økonomisk bærekraft og det evne til å gi en tilfredsstillende inntektssikring i alderdommen. Den økonomiske bærekraften vil bli analysert primært ved hjelp av generasjonsregnskapsmetodikk, mens det fremtidige ytelsesnivået til ulike kategorier av lønnstakere vil bli analysert ved hjelp av data fra EU og OECD.

Mer informasjon:

Deltakere

Axel West Pedersen Ph.d. Forsker I 979 69 708 Send e-post
Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Emneord: Velferd
Publisert 14. juni 2012 11:05 - Sist endret 19. juni 2017 00:58