Avsluttet prosjekt

ISF- mnd.verk overf. fra 2002

Prosjektperiode 2004 - 2004
Oppdragsgiver Grunnbevilgningen, 1805
Prosjektnr. 419.020

Etterslep av to månedsverk fra 2002 pga. utvidelse av rapporteringen fra prosjektet 'Utenfor løypa' i overgangen 2002/2003

Deltakere

Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forsker II 918 79 903 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:45 - Sist endret 19. juni 2017 01:00