Avsluttet prosjekt

Internasjonalisering av nasjonalstaten gjennom ikke-kristen religiøsitet

Prosjektperiode 2002 - 2004
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 415.048

Prosjektets hovedmål er å bidra til det strategiske insituttprogrammet "Internasjonalisering, migrasjon og medborgerskap i det flerkulturelle samfunnet" ved ISF, med analyser av forholdene mellom konflikt og konsensus i møter mellom majoritet og minoriteter på religionsområdet.

Et hovedmål er å publisere resultater fra disse analysene i nasjonale og internasjonale fagtidsskrifter.Delmål er å bidra i den offentlige debatt og i fagdebatten om konflikter i det flerkulturelle samfunn, gjennom medier og seminarvirksomhet. Et annet delmål er å arrangere en internasjonal konferanse med utgangspunkt i instituttprogrammet og prosjektet.

Deltakere

Tordis Borchgrevink Mag. art. Tilknyttet forsker 476 02 884 Send e-post
Publisert 23. juni 2008 13:14 - Sist endret 19. juni 2017 00:59