Avsluttet prosjekt

Internasjonal konferanse - nasjonale eliter under press

Prosjektnr. 419.047

Nasjonale eliter under press: Stabilitet og endring i elitestruktur og eliteadferd i en globalisert verden. Internasjonal konferanse i Balestrand

Deltakere

Trygve Gulbrandsen Dr. philos. Forsker I emeritus 906 56 882 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:37