English version of this page
Pågående prosjekt

Integreringsbarometeret

Integreringsbarometeret måler befolkningens holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge.

Prosjektperiode 2019 - 2022
Oppdragsgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Prosjektnr. 10254
Prosjektleder Jan-Paul Brekke
logo for integreringsbarometeret

Om Integreringsbarometeret

Hva mener befolkningen i Norge om innvandring, integrering og de nye fellesskapene? Hva mener folk skal til for å regnes som norsk? Hvem har ansvar for at integreringen lykkes? Er det greit å bruke hijab på arbeidsplassen? Kommer det til å bli mer eller mindre konflikt mellom innvandrergrupper og majoritetsbefolkningen i fremtiden? Hva kan bidra til å forklare disse holdningene, og hvordan endrer de seg over tid? Integreringsbarometeret svarer på disse spørsmålene.

Integreringsbarometeret måler folks holdninger til innvandring, integrering og mangfold. De siste 15 årene har IMDis (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) vært en viktig kilde til å forstå hva befolkningen tenker om innvandring og integrering. 

Tidligere har IMDI stått for store deler av gjennomføringen selv. Siden 2017 har Institutt for samfunnsforskning videreutviklet barometeret, som nå er den ledende kilden til informasjon om holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge.

Problemstillinger

I årets undersøkelse går vi blant annet nærmere inn på holdningene til ulike typer innvandring (flukt, asyl, arbeid, familie); vi ser på om det har skjedd en polarisering i holdningene til innvandring og integrering; samt ser på oppfatninger av om det foregår diskriminering av innvandrere i Norge.

Metode

Rapporten er basert på en landsrepresentativ spørreundersøkelse med rundt 3000 respondenter. Datamaterialet ble samlet inn i november og desember 2019. Utvalget ble trukket fra TNS Kantars webpanel. En rekke spørsmål er de samme som i tidligere runder, noe som åpner for å studere utviklingen i holdninger over tid.

Integreringsbarometeret 2022

Rapport og vedlegg

Brekke, Jan-Paul & Fladmoe, Audun (2022). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge. Integreringsbarometeret 2022. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2022:6

Vedlegg 1: Spørreskjema og utvalg

Hovedfunnsgrafikk

Integreringsbarometeret 2022

Klikk på bildet for å se i full størrelse. Last ned hovedfunnsbrosjyren her. 

Integreringsbarometeret 2020

Rapport og vedlegg

Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun & Wollebæk, Dag (2020). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge. Integreringsbarometeret 2020. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:8

Vedlegg 1: Spørreskjema og utvalg

Hovedfunnsgrafikk

Videoer: Integreringsbarometeret 2020

Integreringsbarometeret 2018

Rapport og vedlegg

Brekke, Jan-Paul & Mohn, Ferdinand A (2018). Holdninger til innvandring og integrering i Norge: Integreringsbarometeret 2018. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:8.

Vedlegg 1: Spørreskjema og utvalg

Vedlegg 2: Regresjoner

Vedlegg 3: Tidligere undersøkelser i Norge, Sverige og Danmark

Hovedfunn og grafikk: Integreringsbarometeret 2018

Videoer: Integreringsbarometeret 2018

Deltakere

Johannes Bergh Ph.d. Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn 943 88 242 Send e-post
Audun Beyer Ph.d. Forsker II, bistilling 402 23 626 Send e-post
Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon 918 79 903 Send e-post
Audun Fladmoe Ph.d. Forsker II 924 82 023 Send e-post
Marjan Nadim Ph.d. Forsker I 916 09 108 Send e-post
Liza Reisel Ph.d. Forsker I 975 71 460 Send e-post
Kari Steen-Johnsen Dr. Scient Forsker I 906 49 417 Send e-post
Janis Umblijs Ph.d. Forsker II 925 27 810 Send e-post
Emneord: Migrasjon
Publisert 22. jan. 2018 12:49 - Sist endret 21. juni 2022 10:25