English version of this page
Avsluttet prosjekt

Institusjonell endring i demokratiske samfunn

Prosjektperiode 2013 - 2017
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 412.076
Prosjektleder Fredrik Engelstad

Prosjektbakgrunn

Hvordan konstitueres moderne samfunn? Sosiologisk teori er preget av et «ovenfra og ned»-perspektiv, eller av enkeltstående karakteristikker. Dette prosjektet ville gå en annen vei, nedenfra og opp, for å beskrive hvordan store samfunnsdannelser kan henge sammen.

Tre avgrensninger ble trukket opp: Fokus på (i) mekanismer og mønstre for institusjonell endring, (ii) et begrenset sett av institusjoner, (iii) demokratiet som konstitutivt i prosesser i moderne samfunn. Empirisk ble hovedvekten lagt på samfunn av skandinavisk type. At skandinaviske samfunn har en stat som er sterk og liberal på en gang, gjør samfunnslivet forskjellig fra grunntrekkene i internasjonal litteratur. Dette krevde omfattende komparative perspektiver.

Prosjektet hadde tre hoveddeler:

Del A avklarte normativ teori om demokrati, samt teori om institusjonell endring. En viktig inspirasjon for demokratiteorien er John Rawls’ normative teori, som også tar opp spesifiserte institusjoner som offentlighet, arbeidsliv og velferdsstat. Forståelsen av institusjonell endring utvikles i lys av teorier om variasjoner i kapitalisme og i velferdsstatsregimer.

Del B gikk inn på endringer i offentligheten. En linje peker mot generelle problemer knyttet til ytringsfrihet og politisk kommunikasjon, rasjonalitetsgrunnlag og normer for politisk debatt. En annen retter seg mot virkningene av nye sosiale medier, både på mobilisering til deltakelse i en demokratisk offentlighet og på informasjonsstrømmer i samfunnet.

Del C tok opp institusjonelle endringer i arbeidsliv og velferdsstat, og hva som kjennetegner Skandinavia, sammenliknet med Kontinental-Europa og den angloamerikanske verden. Typologier som skiller ut disse formene er velkjente, men er overveiende statiske. Prosjektet vil forstå dynamikken bedre, og dermed hva som skaper stabilitet og endring i den nordiske kombinasjonen av arbeidsliv og velferdsstat.

Organisering

Samarbeidsprosjekt mellom Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (Universitetet i Oslo), Institutt for samfunnsforskning og Fafo.

Prosjektet bygde på omfattende empirisk forskning ved alle tre samarbeidende miljøer.

Medieklipp

Nyhetssak: Likegyldige til demokratiet

Nyhetssak: Debatterer sosial ulikhet og populisme i Norge

Avslutningsseminar: Samfunn og demokrati: Institusjoner i endring, Litteraturhuset 23. november 2017

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Fredrik Engelstad Forsker I, bistilling Dr. philos. 22 85 40 02 (UiO) 900 22 484 fredrik.engelstad@sosgeo.uio.no
Øyvind Søraas Skorge Forsker II Ph.d. 930 41 655 oyvind.skorge@samfunnsforskning.no
Kari Steen-Johnsen Forsker I Dr. Scient 906 49 417 kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no
Mari Teigen Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning Dr. polit. 482 07 137 mari.teigen@samfunnsforskning.no
Stine Hesstvedt (ARENA Centre for European Studies)
Axel West Pedersen
Anniken Hagelund

Publikasjoner

 • Mari Teigen (2018). Can descriptive representation be justified outside politics?, I: Gunnar C. Aakvaag; Cathrine Holst & Fredrik Engelstad (red.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  9.  s 193 - 212
 • Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (2018). Introduction: Democracy, Institutional Compatibility and Change, I: Fredrik Engelstad; Gunnar C. Aakvaag & Cathrine Holst (red.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  Chapter 1.  s 1 - 21
 • Fredrik Engelstad (2018). Social Institutions and the Quality of Democracy, I: Gunnar C. Aakvaag; Fredrik Engelstad & Cathrine Holst (red.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  2.  s 22 - 47
 • Fredrik Engelstad (2018). Elite Compromise as a Mode of Institutional Change: The United States and Norway Compared, I: Fredrik Engelstad; Gunnar C. Aakvaag & Cathrine Holst (red.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  17.  s 363 - 388
 • Fredrik Engelstad (2018). Afterword: Institutional Differentiation and Change, I: Cathrine Holst; Gunnar C. Aakvaag & Fredrik Engelstad (red.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  18.  s 389 - 400
 • Signe Bock Segaard (2017). The Institutional Anchoring of Social Media Venues as Arenas for Local Political Communication. Perceptions by Voters and Politicians, I: Fredrik Engelstad; Kari Steen-Johnsen; Jon Rogstad & Håkon Larsen (red.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  6.  s 118 - 138
 • Håkon Larsen (2017). The Public Sphere as an Arena for Legitimation Work: The Case of Cultural Organizations, I: Jon Rogstad; Håkon Larsen; Fredrik Engelstad & Kari Steen-Johnsen (red.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  10.  s 201 - 219
 • Fredrik Engelstad; Håkon Larsen & Jon Rogstad (2017). The Public Sphere in the Nordic Model, I: Kari Steen-Johnsen; Fredrik Engelstad; Håkon Larsen & Jon Rogstad (red.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  3.  s 46 - 70
 • Fredrik Engelstad; Håkon Larsen; Jon Rogstad & Kari Steen-Johnsen (2017). Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society, I: Jon Rogstad; Håkon Larsen; Kari Steen-Johnsen & Fredrik Engelstad (red.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  1.  s 1 - 21
 • Knut Lundby (2017). Public Religion in Mediatized Transformations, I: Jon Rogstad; Kari Steen-Johnsen; Håkon Larsen & Fredrik Engelstad (red.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  Chapter 12.  s 241 - 263
 • Bernard Enjolras & Kari Steen-Johnsen (2017). The digital transformation of the political public sphere: a sociological perspective, I: Jon Rogstad; Kari Steen-Johnsen; Håkon Larsen & Fredrik Engelstad (red.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  Chapter 5.  s 99 - 117
 • Fredrik Engelstad (2017). Strategic Communication and Institutional Change., I: Jon Rogstad; Håkon Larsen; Fredrik Engelstad & Kari Steen-Johnsen (red.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  17.
 • Inger Furseth (2017). The Return of Religion in the Public Sphere? The Public Role of Nordic Faith Communities., I: Fredrik Engelstad; Håkon Larsen; Jon Rogstad & Kari Steen-Johnsen (red.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  11.
 • Anniken Hagelund & Axel West Pedersen (2015). To Reform or Not to Reform? Explaining the Coexistence of Successful Pension Reform and Sick Pay Inertia in Norway, I: Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (red.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  Chapter 12.  s 220 - 242
 • Anne Lise Ellingsæter (2015). Making, Unmaking and Remaking: The Evolution of Nordic Cash for Childcare Schemes, I: Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (red.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  Kapittel 14.  s 262 - 280
 • Anniken Hagelund & Fredrik Engelstad (2015). Introduction: Institutional Change in Neo- Corporatist Society, I: Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (red.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  1.  s 1 - 16
 • Mari Teigen (2015). The Making of Gender Quotas for Corporate Boards in Norway, I: Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (red.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  6.  s 96 - 117
 • Torgeir Nyen & Anna Hagen Tønder (2015). Cooperation and Reform in Vocational Education and Training, I: Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (red.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  11.  s 201 - 218
 • Jørgen Svalund (2015). Cooperation and Power in Labour Adjustment Choices: A Nordic Perspective, I: Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (red.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  Kapitel 9.  s 157 - 178
 • Fredrik Engelstad (2015). Property Rights, Governance, and Power Balances., I: Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (red.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  Part 1.  s 36 - 55
 • Fredrik Engelstad (2015). Conflict, Compromise, Cooperation Concluding Reflections., I: Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (red.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  Part IV.  s 282 - 292
 • Dag Olberg (2015). Regulating the temporary layoff institution- coalitions and drift, I: Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (red.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  8.  s 136 - 156

Se alle arbeider i Cristin

 • Jon Rogstad; Kari Steen-Johnsen; Fredrik Engelstad & Håkon Larsen (red.) (2017). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  269 s.
 • Anniken Hagelund & Fredrik Engelstad (red.) (2015). Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  298 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fredrik Engelstad (2017). Innledning.
 • Fredrik Engelstad (2017). Demokrati og institusjoner i endring.
 • Anniken Hagelund (2017). Velferdsstaten i endring.
 • Mia Vabø (2017). The dynamic of change in Public service organizations.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Velferd, Likestilling, Valg og demokrati
Publisert 2. jan. 2014 10:07 - Sist endret 11. juli 2018 16:38