English version of this page
Avsluttet prosjekt

Institusjonell endring i demokratiske samfunn

Prosjektperiode 2013 - 2017
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 412.076
Prosjektleder Fredrik Engelstad

Prosjektbakgrunn

Hvordan konstitueres moderne samfunn? Sosiologisk teori er preget av et «ovenfra og ned»-perspektiv, eller av enkeltstående karakteristikker. Dette prosjektet ville gå en annen vei, nedenfra og opp, for å beskrive hvordan store samfunnsdannelser kan henge sammen.

Tre avgrensninger ble trukket opp: Fokus på (i) mekanismer og mønstre for institusjonell endring, (ii) et begrenset sett av institusjoner, (iii) demokratiet som konstitutivt i prosesser i moderne samfunn. Empirisk ble hovedvekten lagt på samfunn av skandinavisk type. At skandinaviske samfunn har en stat som er sterk og liberal på en gang, gjør samfunnslivet forskjellig fra grunntrekkene i internasjonal litteratur. Dette krevde omfattende komparative perspektiver.

Prosjektet hadde tre hoveddeler:

Del A avklarte normativ teori om demokrati, samt teori om institusjonell endring. En viktig inspirasjon for demokratiteorien er John Rawls’ normative teori, som også tar opp spesifiserte institusjoner som offentlighet, arbeidsliv og velferdsstat. Forståelsen av institusjonell endring utvikles i lys av teorier om variasjoner i kapitalisme og i velferdsstatsregimer.

Del B gikk inn på endringer i offentligheten. En linje peker mot generelle problemer knyttet til ytringsfrihet og politisk kommunikasjon, rasjonalitetsgrunnlag og normer for politisk debatt. En annen retter seg mot virkningene av nye sosiale medier, både på mobilisering til deltakelse i en demokratisk offentlighet og på informasjonsstrømmer i samfunnet.

Del C tok opp institusjonelle endringer i arbeidsliv og velferdsstat, og hva som kjennetegner Skandinavia, sammenliknet med Kontinental-Europa og den angloamerikanske verden. Typologier som skiller ut disse formene er velkjente, men er overveiende statiske. Prosjektet vil forstå dynamikken bedre, og dermed hva som skaper stabilitet og endring i den nordiske kombinasjonen av arbeidsliv og velferdsstat.

Organisering

Samarbeidsprosjekt mellom Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (Universitetet i Oslo), Institutt for samfunnsforskning og Fafo.

Prosjektet bygde på omfattende empirisk forskning ved alle tre samarbeidende miljøer.

Medieklipp

Nyhetssak: Likegyldige til demokratiet

Nyhetssak: Debatterer sosial ulikhet og populisme i Norge

Avslutningsseminar: Samfunn og demokrati: Institusjoner i endring, Litteraturhuset 23. november 2017

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Fredrik Engelstad Forsker I, bistilling Dr. philos. 22 85 40 02 (UiO) 900 22 484 fredrik.engelstad@sosgeo.uio.no
Øyvind Søraas Skorge Forsker II, bistilling Ph.d. 930 41 655 oyvind.skorge@samfunnsforskning.no
Kari Steen-Johnsen Forsker I Dr. Scient 906 49 417 kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no
Mari Teigen Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning Dr. polit. 482 07 137 mari.teigen@samfunnsforskning.no
Stine Hesstvedt (ARENA Centre for European Studies)
Axel West Pedersen
Anniken Hagelund

Publikasjoner

 • Engelstad, Fredrik (2018). Afterword: Institutional Differentiation and Change. I Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (Red.), Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. s. 389–400. doi: 10.1515/9783110634082-019.
 • Engelstad, Fredrik (2018). Social Institutions and the Quality of Democracy. I Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (Red.), Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. s. 22–47. doi: 10.1515/9783110634082-003.
 • Engelstad, Fredrik (2018). Elite Compromise as a Mode of Institutional Change: The United States and Norway Compared. I Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (Red.), Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. s. 363–388. doi: 10.1515/9783110634082-018.
 • Teigen, Mari (2018). Can descriptive representation be justified outside politics? . I Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (Red.), Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. s. 193–212. doi: 10.1515/9783110634082-010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (2018). Introduction: Democracy, Institutional Compatibility and Change. I Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (Red.), Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. s. 1–21. doi: 10.1515/9783110634082-002.
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2017). The digital transformation of the political public sphere: a sociological perspective. I Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (Red.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. s. 99–117. doi: 10.1515/9783110546330. Fulltekst i vitenarkiv
 • Furseth, Inger (2017). The Return of Religion in the Public Sphere? The Public Role of Nordic Faith Communities. I Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (Red.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open.
 • Engelstad, Fredrik (2017). Strategic Communication and Institutional Change. I Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (Red.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open.
 • Larsen, Håkon (2017). The Public Sphere as an Arena for Legitimation Work: The Case of Cultural Organizations. I Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (Red.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. s. 201–219. doi: 10.1515/9783110546330-011.
 • Lundby, Knut (2017). Public Religion in Mediatized Transformations. I Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (Red.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. s. 241–263. doi: 10.1515/9783110546330-013. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock (2017). The Institutional Anchoring of Social Media Venues as Arenas for Local Political Communication. Perceptions by Voters and Politicians. I Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (Red.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. s. 118–138. doi: 10.1515/9783110546330-007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (2017). Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society. I Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (Red.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. s. 1–21. doi: 10.1515/9783110546330-002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon & Rogstad, Jon (2017). The Public Sphere in the Nordic Model. I Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (Red.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. s. 46–70. doi: 10.1515/9783110546330-004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Teigen, Mari (2015). The Making of Gender Quotas for Corporate Boards in Norway. I Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (Red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. s. 96–117. doi: 10.1515/9783110436891-007.
 • Nyen, Torgeir & Tønder, Anna Hagen (2015). Cooperation and Reform in Vocational Education and Training. I Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (Red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. s. 201–218. doi: 10.1515/9783110436891-012.
 • Olberg, Dag (2015). Regulating the temporary layoff institution- coalitions and drift. I Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (Red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. s. 136–156. doi: 10.1515/9783110436891-009.
 • Engelstad, Fredrik (2015). Conflict, Compromise, Cooperation Concluding Reflections. I Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (Red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. s. 282–292. doi: 10.1515/9783110436891-016.
 • Engelstad, Fredrik (2015). Property Rights, Governance, and Power Balances. I Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (Red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. s. 36–55. doi: 10.1515/9783110436891-004.
 • Svalund, Jørgen (2015). Cooperation and Power in Labour Adjustment Choices: A Nordic Perspective. I Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (Red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. s. 157–178. doi: 10.1515/9783110436891-010.
 • Hagelund, Anniken & Engelstad, Fredrik (2015). Introduction: Institutional Change in Neo- Corporatist Society. I Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (Red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. s. 1–16. doi: 10.1515/9783110436891-002.
 • Hagelund, Anniken & Pedersen, Axel West (2015). To Reform or Not to Reform? Explaining the Coexistence of Successful Pension Reform and Sick Pay Inertia in Norway. I Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (Red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. s. 220–242. doi: 10.1515/9783110436891-013.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2015). Making, Unmaking and Remaking: The Evolution of Nordic Cash for Childcare Schemes. I Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (Red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. s. 262–280. doi: 10.1515/9783110436891-015.

Se alle arbeider i Cristin

 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (2017). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. 269 s.
 • Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (2015). Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. 298 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vabø, Mia (2017). The dynamic of change in Public service organizations.
 • Hagelund, Anniken (2017). Velferdsstaten i endring.
 • Engelstad, Fredrik (2017). Demokrati og institusjoner i endring.
 • Engelstad, Fredrik (2017). Innledning.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Velferd, Likestilling, Valg og demokrati
Publisert 2. jan. 2014 10:07 - Sist endret 11. juli 2018 16:38