English version of this page
Avsluttet prosjekt

Innvandring og velferdsstatens politiske bærekraft

Prosjektperiode 2014 - 2016
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10025
Prosjektleder Henning Finseraas

Formål

Formålet med prosjektet er å bedre vår forståelse av hvordan innvandring påvirker velferdsstatens politiske bærekraft.

Del 1

I en del av prosjektet studerer vi politisk bærekraft ved å studere sammenhengen mellom velgernes holdninger til innvandrere og deres oppslutning om velferdsstaten.

Del 2

I den andre delen av prosjektet studerer vi hvordan innvandringsspørsmålet har påvirket stemmegivning og velferdspolitikken.

Mer informasjon:

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Henning Finseraas Forsker I, bistilling Ph.d. 482 83 631 henning.finseraas@ntnu.no
Andreas Kotsadam (Frischsenteret)
Ann-Helén Bay (Høgskolen i Oslo og Akershus)
Axel West Pedersen
Magnus Bergli Rasmussen

Publikasjoner

  • Finseraas, Henning; Hanson, Torbjørn; Johnsen, Åshild Auglænd; Kotsadam, Andreas & Torsvik, Gaute (2019). Trust, ethnic diversity, and personal contact: A field experiment. Journal of Public Economics. 173, s. 72–84. doi: 10.1016/j.jpubeco.2019.02.002. Fulltekst i vitenarkiv
  • Hansen, Kristian Kjærgaard & Jensen, Carsten (2017). Politized coalitions : Social affinity and the politics of redistribution. Comparative European Politics. doi: 10.1057/cep.2015.13.
  • Finseraas, Henning & Kotsadam, Andreas (2017). Does personal contact with ethnic minorities affect anti-immigrant sentiments? Evidence from a field experiment. European Journal of Political Research. 56(3), s. 703–722. doi: 10.1111/1475-6765.12199. Fulltekst i vitenarkiv
  • Bay, Ann-Helen; Finseraas, Henning & Pedersen, Axel West (2016). Welfare Nationalism and Popular Support for Raising the Child Allowance: Evidence from a Norwegian Survey Experiment. Scandinavian Political Studies. 39(4), s. 482–494. doi: 10.1111/1467-9477.12067. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Velferd, Migrasjon
Publisert 14. okt. 2016 11:16 - Sist endret 29. juni 2017 09:52