English version of this page
Avsluttet prosjekt

Innvandring og velferdsstatens politiske bærekraft

Prosjektperiode 2014 - 2016
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10025
Prosjektleder Henning Finseraas

Formål

Formålet med prosjektet er å bedre vår forståelse av hvordan innvandring påvirker velferdsstatens politiske bærekraft.

Del 1

I en del av prosjektet studerer vi politisk bærekraft ved å studere sammenhengen mellom velgernes holdninger til innvandrere og deres oppslutning om velferdsstaten.

Del 2

I den andre delen av prosjektet studerer vi hvordan innvandringsspørsmålet har påvirket stemmegivning og velferdspolitikken.

Mer informasjon:

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Henning Finseraas Forsker I Ph.d. 482 83 631 henning.finseraas@samfunnsforskning.no
Axel West Pedersen Forsker I Ph.d. 979 69 708 axel.w.pedersen@samfunnsforskning.no
Magnus Bergli Rasmussen Forsker II Ph.d. 995 17 477 magnus.rasmussen@samfunnsforskning.no
Andreas Kotsadam (Frischsenteret)
Ann-Helén Bay (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Publikasjoner

  • Henning Finseraas & Andreas Kotsadam (2017). Does personal contact with ethnic minorities affect anti-immigrant sentiments? Evidence from a field experiment. European Journal of Political Research.  56, s 703- 722
  • Kristian Kjærgaard Hansen & Carsten Jensen (2017). Politized coalitions : Social affinity and the politics of redistribution. Comparative European Politics.
  • Ann-Helen Bay; Henning Finseraas & Axel West Pedersen (2016). Welfare Nationalism and Popular Support for Raising the Child Allowance: Evidence from a Norwegian Survey Experiment. Scandinavian Political Studies.  39, s 482- 494

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Velferd, Migrasjon
Publisert 14. okt. 2016 11:16 - Sist endret 29. juni 2017 09:52