English version of this page
Avsluttet prosjekt

IMER Norge: nettverk for migrasjonsforskere i Norge

Prosjektperiode 2008 - 2010
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 415.114

IMER nettverk Norge er et netttverks for forskere på feltet internasjona migrasjon og etniske relasjoner og ivaretar følgende oppgaver:
- delta i styret for Nordic IMER
- ivareta informasjonsflyt mellom det norske og Nordic IMER nettverk
- opprette og vedlikeholde en e-mail liste for interesserte institusjoner og forskere som arbeider med IMER forskning
- utvikle og vedlikeholde et nettsted for Norsk IMER- forskning

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 2. des. 2008 15:50 - Sist endret 19. juni 2017 00:58