Avsluttet prosjekt

Hvor omfattende kan et frivillighetsregister bli?

Prosjektperiode 2006 - 2006
Oppdragsgiver Kultur- og kirkedepartementet
Prosjektnr. 413.058

Hvor mange og hva slags organisasjoner som potensielt vil kunne bli registrert i et frivillighetsregister, avhenger av hvilke avgrensninger, forpliktelser og ansporinger som måtte gjelde. For at man skal kunne danne seg et bilde av hvilke konsekvenser ulike opplegg vil kunne ha, presenteres noen analyser av antall medlemmer og organisasjoner innen frivillig sektor. Hvorvidt organisasjonene har betalte ansatte og størrelsen på årsomsetningen trekkes også inn.

Deltakere

Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:03 - Sist endret 19. juni 2017 00:58