Avsluttet prosjekt

Husadopsjon Røros - evaluering av prøveprosjekt

Prosjektperiode 2004 - 2004
Oppdragsgiver Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
Prosjektnr. 415.017

Evalueringsprosjektet tar sikte på å innhente og drøfte erfaringer som samarbeidspartnerne i Husadopsjon Røros har gjort i prosjektperioden 2001-2004. Hensikten er å få fram kunnskap som er relevant for utvikling av lignende samarbeidsprosjekter mellom skoler, museer, kulturminnevern og lokalsamfunn.

Prosjektet Husadopsjon Røros er et samarbeidsprosjekt mellom Rørosmuseet og Røros grunnskole. Prosjektet har hatt en egen prosjektleder med delt arbeidsplass mellom museet og skolen. Prosjektet er innarbeidet i skolens årsplaner, der alle skoleklassene har 'adoptert' hvert sitt hus med tilhørende arbeidsoppgaver. Det er nedsatt en egen styringsgruppe for prosjektet, og utviklet et prosjektnettverk med lokale organisasjoner, håndverkere og kulturinstitusjoner. Røros videregående skole inngår som samarbeidspartner.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:47 - Sist endret 19. juni 2017 01:00