English version of this page
Avsluttet prosjekt

Hjemmekontor, videomøter og eldre arbeidstakeres situasjon

Er det aldersforskjell i hvordan arbeidstakerne har opplevd overgangen til hjemmekontor?

Prosjektperiode Mai 2020 - november 2020
Prosjektnr. 10500
Prosjektleder Anne Skevik Grødem
Eldre mann jobber på datamaskin

Foto: Colourbox

Prosjektbakgrunn – Hjemmekontor med videomøter 

12. mars 2020 ble det innført en serie tiltak i Norge for å hindre spredning av COVID-19-viruset. I mange bransjer innebar dette at store deler av arbeidsstokken ble pålagt å jobbe hjemmefra i den grad dette var mulig. Samtidig ble det så å si slutt på ansikt til ansikt-møter på arbeidsplassene, og all møtevirksomhet skjedde gjennom digitale møtetjenester (Skype, Teams, Zoom og andre).

Prosjektformål – Eldre arbeidstakeres situasjon

Denne studien ser særlig på om det er aldersforskjeller i hvordan arbeidstakerne har opplevd denne overgangen. Det er en utbredt forestilling at eldre arbeidstakere synes bruk av ny teknologi er vanskelig. I så fall må «koronatiltakene», som presset alle over på digitale møteplattformer, ha blitt opplevd som særlig brutale av disse. I tillegg kan det tenkes at sammenhengen mellom økt bruk av hjemmekontor og motivasjon for jobben er sterkere for arbeidstakere som uansett nærmer seg pensjonsalder. 

Prosjekttilnærming – Spørreundersøkelse

Metodisk baserer undersøkelsen seg på en spørreundersøkelse til 1000 arbeidstakere i sektorer der mange har blitt pålagt å jobbe hjemmefra. Undersøkelsen ble gjennomført i mai 2020.

Rapport

Eldre arbeidstakere med ny teknologi. Kommunikasjon og motivasjon i arbeidslivet under koronatiltakene

Hovedfunnsgrafikk

Klikk på bildet for å lese brosjyren (bruk fullskjermfunksjonen) eller les brosjyre: Eldre arbeidstakere med ny teknologi i PDF-format

Flak

I media

Deltakere

Anne Skevik Grødem Dr. polit. Forsker I 920 56 232 Send e-post
Ragni Hege Kitterød Dr. polit. Forsker I 950 50 375 Send e-post
Emneord: Arbeid
Publisert 30. juni 2020 12:24 - Sist endret 2. nov. 2020 11:14