Avsluttet prosjekt

Hemmeligheten bak suksessen-

hva kjennertegner kommuner med god demokratisk styring?
Prosjektperiode 2013 - 2013
Oppdragsgiver KS
Prosjektnr. 413.103

Prosjektet undersøker hvilke faktorer som bidrar til et godt lokaldemokrati, med spesielt fokus på faktorer de folkevalgte selv kan påvirke.  Prosjektet bruker materialet fra KS’ lokaldemokratiundersøkelse, som er en spørreundersøkelse med innbyggere og lokalpolitikere i en rekke norske kommuner. I prosjektet undersøker vi hvilke faktorer som bidrar til at kommuner får til god demokratisk styring, målt ved hjelp av indikatorene  pålitelighet, ansvarlighet, effektivitet og borgernærhet, samt muligheten for å utøve rollen som folkevalgt. Ved siden av den kvantitative analysen har prosjektet en kvalitativ del som omfatter casestudier i enkelte utvalgte kommuner, med sikte på å fange opp forhold som ikke det kvantitative materialet ikke dekker.

Deltakere

Johannes Bergh Ph.d. Forsker II 943 88 242 Send e-post
Jo Saglie Dr. polit. Forsker I 991 62 131 Send e-post
Publisert 20. feb. 2013 15:30 - Sist endret 19. juni 2017 00:58