English version of this page
Avsluttet prosjekt

Governing and Experiencing Citizenship in Multicultural Scandinavia

Prosjektperiode 2015 - 2019
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10128

Hva er sammenhengene mellom statsborgerskapslovgivning og menneskers opplevelse av tilhørighet og fellesskap? Prosjektet Governing and Experiencing Citizenship in Multicultural Scandinavia (GOVCIT) utforsker sammenhenger mellom statsborgerskap og integrering. Dette gjør vi både ovenfra og ned – ved å se på lovgivning og politikk – og nedenfra og opp – ved å se på menneskers erfaringer.

De skandinaviske landene har opplevd kulturell og sosial endring som følge av migrasjon. Statsborgerskapslovgivningen er svært ulik, til tross for andre likheter mellom landene. Kravene for å få statsborgerskap er strengest i Danmark, mest liberale i Sverige, mens Norge er i midten. Imidlertid tillater både

Sverige og Danmark har dobbelt statsborgerskap, mens Norge ikke tillater dette. Statsborgerskapet i Skandinavia er også blitt erodert da de fleste rettigheter nå følger permanent bosettelsestillatelse, og ikke statsborgerskap. Fellesskap og tillit på tvers av skillelinjer fremmes aktivt gjennom statsborgerskapspolitikken.

Disse paradoksene på makronivå er et utgangspunkt for prosjektet. Vi gjennomfører dokumentanalyse og intervjuer med politikere ansatte i forvaltningen i de tre skandinaviske landene. På individnivå er vårt utgangspunkt at identitet ikke kan styres juridisk. Menneskers liv og erfaringer påvirkes mer av praksis, fortolkning og forhandlinger, enn av lovens bokstav. Vi er interessert i innvandrerbefolkningens opplevelser av tilhørighet og fellesskap, som statsborgere eller mulige statsborgere, noe vi vil utforske gjennom en skandinavisk survey. I Norge vil vi også arbeide etnografisk for å forstå menneskers erfaringer med å leve i et mangfoldig samfunn. Vi er interessert i erfaringene til personer med og uten innvandrerbakgrunn, som bor i urbane strøk med høy grad av mangfold, og ute i distriktene, langt fra Oslo.

Tilhørighet, fellesskap og integrering står høyt på agendaen i den offentlige debatten. GOVCIT-prosjektet vil bidra med kunnskapsbaserte innspill med fokus på grensesnittet mellom statsborgerskap og integrering.

Prosjektet ledes av PRIO og utføres i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) og Institut for statskundskab ved Aarhus Universitet

Mer informasjon om prosjektet finnes på PRIOs nettsider.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Marta Bivand Erdal (PRIO)
Arnfinn H. Midtbøen
Simon Roland Birkvad

Publikasjoner

 • Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). ‘Birthplace unknown’: on the symbolic value of the passport for identity-construction among naturalised citizens. Identities: Global Studies in Culture and Power. doi: 10.1080/1070289X.2021.1933827. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Brochmann, Grete; Erdal, Marta Bivand; Kruse, Mathias; Jensen, Kristian Kriegbaum & Bevelander, Pieter [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Assessments of citizenship criteria: are immigrants more liberal? Journal of Ethnic and Migration Studies. 46(13). doi: 10.1080/1369183X.2020.1756762. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brochmann, Grete & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Philosophies of integration? Elite views on citizenship policies in Scandinavia. Ethnicities. doi: 10.1177/1468796820950453. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Dual Citizenship in an Era of Securitisation: The Case of Denmark . Nordic Journal of Migration Research. 9(3), s. 293–309. doi: 10.2478/njmr-2019-0014. Fulltekst i vitenarkiv
 • Birkvad, Simon Roland (2019). Immigrant meanings of citizenship: mobility, stability, and recognition. Citizenship Studies. doi: 10.1080/13621025.2019.1664402. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erdal, Marta Bivand; Doeland, Elin Martine & Tellander, Ebba Katarina (2018). How citizenship matters (or not): the citizenship–belonging nexus explored among residents in Oslo, Norway. Citizenship Studies. 22(7), s. 705–724. doi: 10.1080/13621025.2018.1508415.
 • Erdal, Marta Bivand & Sagmo, Tove Heggli (2017). Descent, birthplace and residence: Aligning principles of citizenship with realities of migrant transnationalism. Norsk Geografisk Tidsskrift. 71(4), s. 208–219. doi: 10.1080/00291951.2017.1369456.
 • Helgertz, Jonas; Bevelander, Pieter & Laws, Damian (2017). The Influence of Partner Choice and Country of Origin Characteristics on the Naturalization of Immigrants in Sweden: A Longitudinal Analysis. International Migration Review. doi: 10.1111/imre.12244.
 • Erdal, Marta Bivand (2016). Juxtaposing Pakistani diaspora policy with migrants’ transnational citizenship practices. Geoforum. 76, s. 1–10. doi: 10.1016/j.geoforum.2016.08.005.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Norwegian citizenship gains popularity, but the pandemic slows the application process. Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) Blog.
 • Brochmann, Grete & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Er statsborgerpolitikk et godt redskap for integrasjon? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). No longer the ‘last man standing’: Norway decides to allow dual citizenship. Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) Blog.
 • Brochmann, Grete; Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Statsborger i Skandinavia – hvem bør få innpass? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Bevelander, Pieter; Erdal, Marta Bivand; Brochmann, Grete; Bech, Emily Cochran; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Mouritsen, Per (2019). Infödda och invandrade ense om krav för medborgarskap. Dagens nyheter.
 • Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). ‘Birth place unknown’: Citizenship, naturalization and the precariousness of identity.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Dual Citizenship in an Era of Securitization.
 • Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Å frata folk statsborgerskapet går ut over den enkeltes rettssikkerhet. Dagbladet.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Aksept for dobbelt statsborgerskap? Nye begrunnelser og uhellige allianser. Forskning.no.
 • Erdal, Marta Bivand (2016). Senterpartiets og andre partiers uklare syn på statsborgeren . Vårt land.
 • Erdal, Marta Bivand & Sagmo, Tove Heggli (2014). Avleggs statsborgerskapslov. Dagens næringsliv.
 • Erdal, Marta Bivand & Sagmo, Tove Heggli (2013). Mindre norsk med to pass . NRK Ytring.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Arbeid, Velferd, Migrasjon
Publisert 26. okt. 2015 10:16 - Sist endret 10. jan. 2020 14:57