Avsluttet prosjekt

Gjennomgang av Drammen kommunes introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne flyktninger.

Prosjektperiode 2013 - 2013
Oppdragsgiver Drammen Kommune
Prosjektnr. 10003

Prosjektet er en gjennomgang av Drammen kommunes introduksjonsordning, norskopplæring for nyankomne innvandrere og grunnskoleopplæringen for voksne med tanke på bedre måloppnåelse sett opp mot statlige og kommunale mål. Kunnskapen fra dette prosjektet skal benyttes til å forsterke og forbedre arbeidet med integrering gjennom utarbeidelse av en Handlingsplan for mangfold og inkludering.

Deltakere

Julia Orupabo Ph.d. Forsker II 976 66 787 Send e-post
Anniken Hagelund
Publisert 10. des. 2013 16:10 - Sist endret 19. juni 2017 00:59