English version of this page
Avsluttet prosjekt

Gender, ownership and local culture

Prosjektperiode 2008 - 2011
Oppdragsgiver Nordlandsforskning v/NFR
Prosjektnr. 412.062

På hvilken måte vokser kjønnsrelasjoner ut av eiendomsrelasjoner og eierskapstradisjoner? Varierer slike tradisjoner innen det norske samfunnet? Hva er de historiske røttene til slike variasjoner, og hvordan har de vokst frem? I hvilken grad er det mulig å snakke om lokale "kjønnskulturer" når det kommer til eiendom, eierskap og ressursforvaltning? Og hvordan på virker ulikheter i disse lokale tradisjonene økonomisk utvikling og mulighetsstruktruerer for kvinner og menn i lokalsamfunnet?

Prosjektet vil undersøke i hvilken grad lokale tradisjoner for eierskap kan sies å påvirke - og selv bli formet av - kulturelle normer for kjønn innen lokalsamfunnet. Særlig de som gjelder "passende" økonomiske roller for kvinner og menn. Prosjektet har både historiske og kompartive perspektiver og er et samarbeid mellom ISF, Nordlandsforskning og Insitutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo.

Deltakere

Jorun Solheim Mag. art. Tilknyttet forsker 904 06 747 Send e-post
Publisert 3. des. 2008 11:02 - Sist endret 21. juni 2017 12:24