Avsluttet prosjekt

Fullføring av arbeider - nyinnsending til tidsskrifter

Prosjektperiode 2004 - 2004
Oppdragsgiver Grunnbevilgningen, 1805
Prosjektnr. 419.022

Fullføring/nyinnsending av 6 arbeider til tidsskrifter.

Deltakere

Harald Dale-Olsen Dr. polit. Forsker I 482 83 527 958 08 463 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:43 - Sist endret 19. juni 2017 00:58