English version of this page

Frivillige organisasjoner i lokal beredskap

Om prosjektet

Godt koordinert samarbeid med frivillige aktører er ofte nødvendig for å håndtere akutte hendelser som flom, skogbrann eller søk etter savnede personer. Forskningsprosjektet studerer frivillige aktørers rolle i lokalt beredskaps- og redningsarbeid i Norge og Danmark.

Prosjektperiode
2020 - 2022
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Prosjektnr.
10351 / NFR: 296064
Prosjektleder
Marte Winsvold
Status
Pågående

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Deltakere