Avsluttet prosjekt

Frivillig sektor i det sosialdemokratiske regime

Prosjektperiode 2002 - 2003
Oppdragsgiver Maktutredningen
Prosjektnr. 418.011

Frivillig sektor i det norske samfunnet i komparativ og historisk perspektiv. Norge betraktes som et av landene i et sosialdemokratisk regime, sammen med andre nordiske land. Hva kjennetegner frivillig sektors størrelse, sammensetning og samfunnsmessige betydning i disse landene, sammenlignet med EU-land og USA, og hvilke endringer foregår.

Deltakere

Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:36 - Sist endret 19. juni 2017 00:59