Avsluttet prosjekt

Frivillig retur fra Norge

Prosjektperiode 2010 - 2010
Oppdragsgiver Justisdepartementet
Prosjektnr. 415.126

Hvordan skal norske myndigheter på best måte sørge for at asylsøkere som får avslag og andre uten oppholdstillatelse forlater landet? Én løsning innebærer at personer uten opphold samtykker til og deretter får hjelp til å returnere til hjemlandet. Dette kalles «frivillig retur» eller «frivillig assistert retur». I denne studien gjennomgås arbeidet som er gjort i Norge med slik frivillig retur siden 2002. Ved hjelp av intervjuer med offentlig ansatte, gjennomgang av dokumenter samt et statistisk materiale, beskrives hvordan frivillig retur har vokst til å bli en sentral brikke i den norske migrasjonspolitikken.
Ser man på asylsøkere som reiser helt tilbake til sine hjemland, viser studien at flere gjør det med den frivillige ordningen enn med tvang. Den viser videre at ordningen har en dobbel funksjon for norske myndigheter. Den fører til at personer uten oppholdstillatelse velger å reise hjem. I tillegg er frivillig retur viktig strategisk. Det gjelder både som en legitimering av tvangsreturer fra Norge og i forbindelse med fremforhandlinger av avtaler med utlendingenes hjemland.

Deltakere

Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forsker II 918 79 903 Send e-post
Publisert 28. juni 2010 15:04 - Sist endret 19. juni 2017 00:59