English version of this page
Avsluttet prosjekt

Frivillig innsats-undersøkelsen 2018

Prosjektperiode 2018 - 2020
Oppdragsgiver Kulturdepartementet
Prosjektleder Audun Fladmoe

Prosjektbakgrunn

Forskere tilknyttet Senter for forskning ved sivilsamfunn og frivillig sektor har gjennomført fire spørreundersøkelser om frivillig innsats i 1997 (Wollebæk og Selle 2000), 2004 (Sivesind 2007),  2009 (Wollebæk og Sivesind 2010) og 2014 (Folkestad mf., 2015).

Disse undersøkelsene utgjør, ved siden av dataene om lokale foreninger i Hordaland (1980, 1990, 2000 og 2009) og ellers i landet (2009) den viktigste enkeltstående datakilden for senteret. Det er derfor viktig å videreføre datainnsamlingen med en ny undersøkelse i 2018, med den hensikt å videreføre tidsserien fra de tidligere undersøkelsene.

Prosjektformål

Dette prosjektet, basert på data fra SSB samlet i slutten av 2017 og andre individsundersøkelser gjennomført av senteret, vil:

  • Gi et oppdatert bilde av frivillig innsats når det gjelder deltakelse, frivillig arbeid og pengegaver, med særskilt fokus på nye former for frivillighet (utenfor etablerte organisasjoner) og nye former for samfunnsengasjement.
  • Bringe nye kunnskaper om trender som kjennetegner den etablerte frivilligheten (det vil si medlemskap, deltakelse og frivillig innsats innenfor tradisjonelle frivillige organisasjoner) samt om utvikling av ulike former for engasjement som foregår utenfor de etablerte organisasjonene (f.eks. festivaler, sosiale medier, ad hoc engasjement, direkte hjelp til personer utenfor eget hushold og nær familie, osv.).
  • Belyse dypere mekanismer som forklarer ulikheter når det gjelder frivillig deltakelse og frivillig innsats.

Deltakere

Ivar Eimhjellen Ph.D. Forsker II Send e-post
Audun Fladmoe Ph.d. Forsker II 924 82 023 Send e-post
Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post

Utvalgte publikasjoner

Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2018). Oppdaterte tall om frivillig innsats i Norge, 1998–2017. Fulltekst i vitenarkiv.

Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 18. mai 2018 12:37 - Sist endret 10. jan. 2020 14:56