English version of this page
Avsluttet prosjekt

Frivillig innsats og motivasjon i Norge og Skandinavia

Prosjektperiode 2014 - 2017
Oppdragsgiver Kulturdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektnr. 10023.1

Med prosjektet "Frivillig innsats og motivasjon i Norge og Skandinavia" søkte vi svar på to overordnede spørsmål: Hvordan påvirker overgripende samfunnsendringer vilkårene for frivillighet? Hva er de viktigste forklaringene på at folk deltar i frivillig innsats, og ligger det et ubenyttet potensiale for økt frivillig deltakelse? Spørsmålene ble besvart gjennom fire delprosjekter:

  1. Frivillig innsats i et skandinavisk komparativt perspektiv

  2. Nye former for frivillighet

  3. Motivasjon i kontekst

  4. Potensialet for økt frivillig deltakelse i befolkningen

Prosjektet baserte seg på ulike former for data, blant annet en spørreundersøkelse, bruk av paneldata og casestudier.

Publikasjoner

Henriksen, Lars Skov; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars (2019). Civic Engagement in Scandinavia. Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature 2019 (ISBN 978-3-319-98716-3).

Folkestad, Bjarte, Fladmoe, Audun, Sivesind, Karl Henrik & Eimhjellen, Ivar (2017). Endringer i frivillig innsats: Norge i et skandinavisk perspektiv. Fulltekst i vitenarkiv.

Deltakere

Ivar Eimhjellen Ph.D. Forsker II Send e-post
Audun Fladmoe Ph.d. Forsker II 924 82 023 Send e-post
Signe Bock Segaard Ph.d. Forsker II 994 28 724 Send e-post
Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Marte Winsvold Ph.d. Forsker II 930 33 752 Send e-post
Dag Wollebæk Ph.d. Forsker I 464 33 306 Send e-post
Guro Ødegård Ph.D. Forskningsleder Send e-post
Synne Sætrang
Bjarte Folkestad
Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 25. mai 2017 21:50 - Sist endret 29. okt. 2018 10:34