Avsluttet prosjekt

Fritidsaktiviteter for barn på asylmottak

Prosjektperiode 2010 - 2010
Prosjektnr. 415.132

Hensikten med prosjektet er å få en oversikt over fritidsaktiviteter som tilbys barn på asylmottak, og hvordan disse organiseres og finansieres. Asylmottakene skal legge til rette for fritidstilbud for barn i ulike aldersgrupper. Aktivitetene skal bidra til at barna har en meningsfull tilværelse og utvikler ferdigheter slik at de kan klare seg godt og bli selvstendige deltakere i samfunnet, enten de får opphold og bosettingstillatelse i Norge eller avslag og må returnere til sitt opprinnelsessted. Arbeidet gjøres på oppdrag fra Justisdepartementet.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 7. feb. 2011 09:13