English version of this page
Pågående prosjekt

Far right politics online and societal resilience (FREXO)

Norsk tittel: Ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft

Prosjektperiode September 2019 - mai 2023
Oppdragsgiver Norges Forskningsråd
Prosjektnr. 10352 / NFR: 295985
Prosjektleder Kari Steen-Johnsen
Mann sitter på en stol med en brennende avis i hendene.

Bilde: Nijwam Swargiary, Unsplash

Prosjektbakgrunn

Fremveksten av digitale medier har skapt nye muligheter for produksjon og distribusjon av innhold, samt organisering og mobilisering av grupper som tilhører ytre høyre. FREXO-prosjektet studerer de politiske og samfunnsmessige konsekvensene av denne utviklingen. Ytre høyre er en felles betegnelse for partier og andre politiske organisasjoner som befinner seg til høyre for den tradisjonelle konservative høyresiden. ​

På den ene siden undersøker vi hvordan grupper som tilhører ytre høyre, inkludert alternative nyhetsmedier, aktivister, grupper og organisasjoner produserer og sprer innhold. På den andre siden undersøker vi effekten av slikt innhold på opinionen og på målgrupper for hatefulle ytringer, slik som etniske og religiøse minoriteter og politiske meningsmotstandere. Til sammen vil studiene gi innsikt i hvordan politisk innhold på ytre høyre produseres og spres, og hvordan det påvirker samfunnet i bred forstand.

Prosjekttilnærming

Prosjektet vil sammenligne situasjonen i Norge, Sverige og Danmark. De skandinaviske landene har mange likheter, men skiller seg fra hverandre i organiseringen og mobiliseringen av ytre høyre, og i forekomsten og synligheten av alternative medier. Disse faktorene tenkes å ha betydning for hvordan politiske budskap som spres via internett påvirker de tre samfunnene.

FREXO vil bruke en rekke ulike metoder for å belyse forskningsspørsmålene, og kombinere analyser av digitale nettverk med innholdsanalyser av medietekst og spørreundersøkelser til befolkningen. Kvalitative intervjuer vil bli gjennomført med representanter fra etablerte og alternative medier, med brukere av alternative medier og med personer som har vært utsatt for hatefulle ytringer politisk innhold fra ytre høyre.

Prosjektet er i samarbeid med C-REX/UiO og OsloMet.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Bernard Enjolras Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Ph.d. 976 89 237 bernard.enjolras@samfunnsforskning.no
Audun Fladmoe Forsker II Ph.d. 924 82 023 audun.fladmoe@samfunnsforskning.no
Marjan Nadim Forsker I Ph.d. 916 09 108 marjan.nadim@samfunnsforskning.no
Kari Steen-Johnsen Forsker I Dr. Scient 906 49 417 kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no
Karoline Andrea Ihlebæk (Oslomet)
Anders Ravik Jupskås (C-REX, UiO)
Tine Ustad Figenschou (Oslomet)

Publikasjoner

 • Nadim, Marjan (2022). Eksplisitt rasisme til hverdags: Unge muslimers opplevelser av rasisme på nettet, Rasisme : Fenomenet, forskningen, erfaringene. Universitetsforlaget. s. 317–331.
 • Nadim, Marjan & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Kampen i gråsonene av debatten: en studie av deltakere i opphetede og aggressive nettdebatter. I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 95–112. doi: 10.18261/9788215051017-2022-05.
 • Fladmoe, Audun; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard Louis (2022). Hvem deltar i den nye offentligheten? Aktive nettdebattanter og deres holdninger. I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 76–94. doi: 10.18261/9788215051017-2022-04.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Figenschou, Tine Ustad (2022). Innenfor eller utenfor? Høyrevridde alternative medier og forhandling om grenser i den journalistiske institusjonen. Tidsskrift for samfunnsforskning. 63(4), s. 241–259. doi: 10.18261/tfs.63.4.1.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Figenschou, Tine Ustad (2022). Knock, knock! Right-wing alternative media is at the door. Institutional boundary work in a hybrid media environment. I Ferrucci, Patrick & Elddridge II, Scott A. (Red.), The Institutions Changing Journalism. Barbarians Inside the Gate. Routledge. s. 15–31. doi: 10.4324/978100f3140399.
 • Wollebæk, Dag; Brekke, Jan-Paul & Fladmoe, Audun (2022). Polarization in a consensual multi-party democracy – attitudes toward immigration in Norway. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. doi: 10.1080/17457289.2022.2139380. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Figenschou, Tine Ustad; Eldridge, Scott; Frischlich, Lena; Cushion, Stephen & Holt, Kristoffer (2022). Contesting the Mainstream: Understanding Alternative News Media and Its Contribution to Diversity. Digital Journalism. 10(8), s. 1267–1282. doi: 10.1080/21670811.2022.2134165.
 • Solheim, Øyvind Bugge & Jupskås, Anders Ravik (2021). Consensus or Conflict? A Survey Analysis of how Norwegians Interpret the July 22, 2011 Attacks a Decade Later. Perspectives on Terrorism (PT). 15(3), s. 109–131. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). Mobbing og hatytringer blant skoleungdom i Oslo: Betydningen av elevenes minoritetsbakgrunn og skolekonteksten. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU). 2(2), s. 129–149. doi: 10.18261/issn.2535-8162-2021-02-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Nygaard, Silje (2021). Right-wing alternative media in the Scandinavian political communication landscape. I Skogerbø, Eli; Ihlen, Øyvind; Kristensen, Nete Nørgaard & Nord, Lars W. (Red.), Power, communication, and politics in the Nordic countries. Nordicom. s. 263–282. doi: 10.48335/9789188855299-13.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jupskås, Anders Ravik (2021). Noen utviklingstrekk ved ytre høyre i Norge, 2000-2020. C-REX, Senter for ekstremismeforskning.
 • Jupskås, Anders Ravik & Leidig, Eviane (2020). Knowing what’s (far) right. A compendium. C-REX Center for Research on Extremism, UiO.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Figenschou, Tine Ustad & Haanshuus, Birgitte P. (2020). What is the relationship between the far right and the media? C-REX Center for Research on Extremism, UiO.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nadim, Marjan (2022). Making Sense of The Extreme: Young Muslims’ understandings of online racism.
 • Nadim, Marjan (2022). Making Sense of Hate: Young Muslims’ understandings of online racism in Norway.
 • Nadim, Marjan (2022). Making Sense of Hate: Young Muslims’ understandings of online racism in Norway.
 • Nadim, Marjan (2022). Om hatytringer.
 • Nadim, Marjan (2022). Kampen i gråsonene: En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter.
 • Nadim, Marjan (2022). Hetses etter terroren . [Avis]. Klassekampen.
 • Nadim, Marjan (2022). Hets mot muslimer. [Radio]. NRK P2.
 • Nadim, Marjan (2022). Norsk eller ikke norsk? - Å være norsk rommer mye mer i dag enn før. [Avis]. Avisa Oslo.
 • Nadim, Marjan (2022). Hets og hatefulle ytringer skremmer også dem som ikke opplever det direkte . [Internett]. Forskning.no.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Figenschou, Tine Ustad (2022). Journalism as a Strategic Action Field: Studying alternative/professional relations .
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Figenschou, Tine Ustad (2022). Far-right media, religion and populism.
 • Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan & Steen-Johnsen, Kari (2022). Emotional reactions to observing far-right online rhetoric. Comparing targets and non-targets of far-right online harassment .
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Figenschou, Tine Ustad (2022). When antagonistic far-right meda seek insider status.
 • Nadim, Marjan (2022). Deltagere i opphetede og aggressive debatter på nettet.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2022). Hva er nytt med nettradikalisering?
 • Jupskås, Anders Ravik; Solheim, Øyvind Bugge & Toso, Amadine (2022). Fear, anger and loathing in Scandinavia: How emotions mobilize the far-right online.
 • Jupskås, Anders Ravik (2022). Medienes dekning av ekstremisme og terrorisme.
 • Jupskås, Anders Ravik (2022). Dekningen av 22. juli: hva kan vi lære om ekstremismen? .
 • Solheim, Øyvind Bugge (2022). Nettradikalisering og sosiale medier.
 • Nadim, Marjan (2021). Netthets og ytringsfrihet.
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet.
 • Fladmoe, Audun (2021). Hva sier forskningen om netthat?
 • Fladmoe, Audun (2021). Sjikane på nett – hva gjør det med oss og samfunnsdebatten? [Radio]. Den norske mediepodden (Medietilsynet).
 • Fladmoe, Audun (2021). Unge ytrer seg mer forsiktig enn før. [Radio]. Helgemorgen (NRK).
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Populisme og politisk kommunikasjon - kommentar til Toril Aalberg.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Figenschou, Tine Ustad (2021). Knock, knock! Right-wing alternative media is at the door….
 • Nadim, Marjan (2021). Rasismens utbredelse.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2021). Hvem leser alternative medier?
 • Solheim, Øyvind Bugge (2021). Slik har Demokratene bygget seg opp på Facebook. [Internett]. faktisk.no.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2021). Her er ekko­kam­meret som gjør alternative medier til virale vinnere. [Internett]. faktisk.no.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2021). SIAN sentrale i spredningen av innhold fra alternative medier. [Internett]. faktisk.no.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2021). Medier og høyreekstrem radikalisering . [Radio]. Radio Latin-Amerika.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2021). – Vi kunne kanskje ha skrevet mer i rapporten om gjerningsmannens bakgrunn. [Avis]. Vårt land.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2021). Slagmarka som vart leikeplass. [Avis]. nrk.no.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2021). Hvordan forstår vi 22. juli ti år etter?
 • Solheim, Øyvind Bugge & Ihlebæk, Karoline Andrea (2021). How do anti-immigration Facebook groups use alternative media?
 • Jupskås, Anders Ravik & Solheim, Øyvind Bugge (2021). Hvordan forstår nordmenn 22. juli-terroren i dag? VG : Verdens gang.
 • Jupskås, Anders Ravik (2021). Dette er det nye ytre høyre: Høyt utdannet, godt voksen og med god inntekt. [Fagblad]. Frifagbevegelse.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Figenschou, Tine Ustad (2021). Far-right alternative media and institutional boundary-work: An analytical approach .
 • Ihlebæk, Karoline Andrea (2021). Her er ekko­kam­meret som gjør alternative medier til virale vinnere. [Avis]. Faktisk.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea (2021). «Fake news» og alternative medier. [Radio]. OsloMet. Viten og snakkis.
 • Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet. En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter.
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). A study of participants in heated and aggressive online debates.
 • Nadim, Marjan (2021). Deltagere i opphetede debatter og hatytringer.
 • Nadim, Marjan (2021). GRÅSONER OG GRENSEOVERSKRIDELSER PÅ NETTET: En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea (2021). Moderering og hatprat.
 • Figenschou, Tine Ustad & Ihlebæk, Karoline Andrea (2021). Far-right alternative media, mainstreaming processes and institutional boundary struggles.
 • Nadim, Marjan (2021). Her blir Josof (20) utsatt for grov rasisme: - Jeg ble helt knust . [Internett]. NRK.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Figenschou, Tine Ustad (2021). Knock, knock! The far-right is at the door. .
 • Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2020). Erfaringer med mobbing og hatprat blant unge i Oslo.
 • Nadim, Marjan (2020). Å stå i drittstormen. [Avis]. Universitas.
 • Tranøy, Hans Peter & Jupskås, Anders Ravik (2020). Hvem er medlemmene i Sian? Vi spurte dem. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Figenschou, Tine Ustad (2020). Populist Media Criticism: Responses From Journalism.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Skal forske på ytre høyre på nett: aldri noen enkel oppgave å klassifisere aktører. [Internett]. Resett.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea (2019). Alternative medier og ytre høyre: polarisering og profesjonalisering.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea (2019). Ytre høyre og alternative medier.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Valg og demokrati, Sivilsamfunn, Medier og offentlighet
Publisert 14. okt. 2019 12:44 - Sist endret 29. okt. 2021 11:00