English version of this page
Pågående prosjekt

Far right politics online and societal resilience (FREXO)

Norsk tittel: Ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft

Prosjektperiode September 2019 - mai 2023
Oppdragsgiver Norges Forskningsråd
Prosjektnr. 10352 / NFR: 295985
Prosjektleder Kari Steen-Johnsen
Mann sitter på en stol med en brennende avis i hendene.

Bilde: Nijwam Swargiary, Unsplash

Prosjektbakgrunn

Fremveksten av digitale medier har skapt nye muligheter for produksjon og distribusjon av innhold, samt organisering og mobilisering av grupper som tilhører ytre høyre. FREXO-prosjektet studerer de politiske og samfunnsmessige konsekvensene av denne utviklingen. Ytre høyre er en felles betegnelse for partier og andre politiske organisasjoner som befinner seg til høyre for den tradisjonelle konservative høyresiden. ​

På den ene siden undersøker vi hvordan grupper som tilhører ytre høyre, inkludert alternative nyhetsmedier, aktivister, grupper og organisasjoner produserer og sprer innhold. På den andre siden undersøker vi effekten av slikt innhold på opinionen og på målgrupper for hatefulle ytringer, slik som etniske og religiøse minoriteter og politiske meningsmotstandere. Til sammen vil studiene gi innsikt i hvordan politisk innhold på ytre høyre produseres og spres, og hvordan det påvirker samfunnet i bred forstand.

Prosjekttilnærming

Prosjektet vil sammenligne situasjonen i Norge, Sverige og Danmark. De skandinaviske landene har mange likheter, men skiller seg fra hverandre i organiseringen og mobiliseringen av ytre høyre, og i forekomsten og synligheten av alternative medier. Disse faktorene tenkes å ha betydning for hvordan politiske budskap som spres via internett påvirker de tre samfunnene.

FREXO vil bruke en rekke ulike metoder for å belyse forskningsspørsmålene, og kombinere analyser av digitale nettverk med innholdsanalyser av medietekst og spørreundersøkelser til befolkningen. Kvalitative intervjuer vil bli gjennomført med representanter fra etablerte og alternative medier, med brukere av alternative medier og med personer som har vært utsatt for hatefulle ytringer politisk innhold fra ytre høyre.

Prosjektet er i samarbeid med C-REX/UiO og OsloMet.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Bernard Enjolras Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Ph.d. 976 89 237 bernard.enjolras@samfunnsforskning.no
Audun Fladmoe Forsker II Ph.d. 924 82 023 audun.fladmoe@samfunnsforskning.no
Marjan Nadim Forsker I Ph.d. 916 09 108 marjan.nadim@samfunnsforskning.no
Kari Steen-Johnsen Forsker I Dr. Scient 906 49 417 kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no
Karoline Andrea Ihlebæk (Oslomet)
Anders Ravik Jupskås (C-REX, UiO)
Tine Ustad Figenschou (Oslomet)

Publikasjoner

 • Karoline Andrea Ihlebæk & Silje Nygaard (2021). Right-wing alternative media in the Scandinavian political communication landscape, I: Lars W. Nord; Nete Nørgaard Kristensen; Øyvind Ihlen & Eli Skogerbø (red.),  Power, communication, and politics in the Nordic countries.  Nordicom.  ISBN 978-91-88855-28-2.  13.  s 263 - 282
 • Øyvind Bugge Solheim & Anders Ravik Jupskås (2021). Consensus or Conflict? A Survey Analysis of how Norwegians Interpret the July 22, 2011 Attacks a Decade Later. Perspectives on Terrorism.  15, s 109- 131
 • Marjan Nadim & Audun Fladmoe (2021). Mobbing og hatytringer blant skoleungdom i Oslo: Betydningen av elevenes minoritetsbakgrunn og skolekonteksten. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU).  2, s 129- 149

Se alle arbeider i Cristin

 • Anders Ravik Jupskås (2021). Noen utviklingstrekk ved ytre høyre i Norge, 2000-2020.
 •  (2020). Knowing what’s (far) right. A compendium.
 • Karoline Andrea Ihlebæk; Tine Ustad Figenschou & Birgitte P. Haanshuus (2020). What is the relationship between the far right and the media?.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kari Steen-Johnsen (2021). Populisme og politisk kommunikasjon - kommentar til Toril Aalberg.
 • Marjan Nadim & Audun Fladmoe (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet.
 • Marjan Nadim & Audun Fladmoe (2021). A study of participants in heated and aggressive online debates.
 • Audun Fladmoe & Marjan Nadim (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet. En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter.
 • Audun Fladmoe (2021). Hva sier forskningen om netthat?.
 • Øyvind Bugge Solheim (2021). Hvordan forstår vi 22. juli ti år etter?.
 • Marjan Nadim (2021). Netthets og ytringsfrihet.
 • Karoline Andrea Ihlebæk (2021). Moderering og hatprat.
 • Tine Ustad Figenschou & Karoline Andrea Ihlebæk (2021). Far-right alternative media, mainstreaming processes and institutional boundary struggles.
 • Karoline Andrea Ihlebæk & Tine Ustad Figenschou (2021). Knock, knock! Right-wing alternative media is at the door….
 • Øyvind Bugge Solheim & Karoline Andrea Ihlebæk (2021). How do anti-immigration Facebook groups use alternative media?.
 • Øyvind Bugge Solheim (2021). Hvem leser alternative medier?.
 • Marjan Nadim (2021). GRÅSONER OG GRENSEOVERSKRIDELSER PÅ NETTET: En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter.
 • Karoline Andrea Ihlebæk & Tine Ustad Figenschou (2021). Far-right alternative media and institutional boundary-work: An analytical approach .
 •  (2021). Medier og høyreekstrem radikalisering.
 •  (2021). Slik har Demokratene bygget seg opp på Facebook.
 •  (2021). SIAN sentrale i spredningen av innhold fra alternative medier.
 •  (2021). Her er ekko­kam­meret som gjør alternative medier til virale vinnere.
 •  (2021). Slagmarka som vart leikeplass.
 •  (2021). – Vi kunne kanskje ha skrevet mer i rapporten om gjerningsmannens bakgrunn.
 •  (2021). Her er ekko­kam­meret som gjør alternative medier til virale vinnere.
 •  (2021). «Fake news» og alternative medier.
 •  (2021). Dette er det nye ytre høyre: Høyt utdannet, godt voksen og med god inntekt.
 •  (2021). Deltagere i opphetede debatter og hatytringer.
 •  (2021). Sjikane på nett – hva gjør det med oss og samfunnsdebatten?.
 •  (2021). Unge ytrer seg mer forsiktig enn før.
 • Anders Ravik Jupskås & Øyvind Bugge Solheim (2021). Hvordan forstår nordmenn 22. juli-terroren i dag?. VG : Verdens gang.
 •  (2021). Rasismens utbredelse.
 • Audun Fladmoe & Marjan Nadim (2020). Erfaringer med mobbing og hatprat blant unge i Oslo.
 • Karoline Andrea Ihlebæk & Tine Ustad Figenschou (2020). Populist Media Criticism: Responses From Journalism.
 •  (2020). Å stå i drittstormen.
 •  (2020). Bergljot (22) vart hetsa: – Det er altfor mykje sånt i politikken.
 • Hans Peter Tranøy & Anders Ravik Jupskås (2020). Hvem er medlemmene i Sian? Vi spurte dem. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Karoline Andrea Ihlebæk (2019). Ytre høyre og alternative medier.
 • Kari Steen-Johnsen (2019). Ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft.
 • Karoline Andrea Ihlebæk (2019). Alternative medier og ytre høyre: polarisering og profesjonalisering.
 •  (2019). Skal forske på ytre høyre på nett: aldri noen enkel oppgave å klassifisere aktører.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Valg og demokrati, Sivilsamfunn, Medier og offentlighet
Publisert 14. okt. 2019 12:44 - Sist endret 29. okt. 2021 11:00