Avsluttet prosjekt

Fra sentrale forhandlinger til individuell avlønning

Oppdragsgiver Frischsenteret; Norges forskningsråd
Prosjektnr. 410.030

Dette er en del av et forprosjekt til NFR sitt arbeidslivsprogram. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Frischsenteret ved Bernt Bratsberg. Vår del av prosjektet tar spesielt for seg utviklingen i lønnsstrukturen i løpet av 1990-tallet, belyst ved analyser på flere ulike datakilder.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:32 - Sist endret 19. juni 2017 00:59