Avsluttet prosjekt

Forskningssamarbeid ESOP

Prosjektperiode 2007 - 2016
Oppdragsgiver ESOP
Prosjektnr. 410.075

ISF har et pågående forskningssamarbeid med ESOP knyttet til problemstillinger rundt oppslutning om velferdsstaten, sammenhengen mellom likhet i arbeidsmarkedet og velferdsstatens sjenerøsitet samt produktivitetsvirkninger av sammenpressede lønnsstrukturer. ISF og ESOP samarbeider også innenfor enkeltprosjekter innenfor temaer knyttet til trygd og sysselsetting. På ISF koordineres samarbeidet av Erling Barth, som også er medlem av forskergruppen på ESOP.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Publisert 28. juni 2010 14:49 - Sist endret 29. jan. 2018 10:02