Avsluttet prosjekt

Forskning om eierskap i Norge

Prosjektperiode 2003 - 2004
Oppdragsgiver Næringslivets hovedorganisasjon
Prosjektnr. 410.043

Formålet med prosjektet er å gi en kort beskrivelse av eksisterende forskning om eierskap i Norge og deretter peke ut temaer og problemstillinger for videre forskning på området. I tillegg skal prosjektleder utarbeide et manuskript på engelsk om "Large owners as political actors" som skal presenteres som paper ved en internasjonal konferanse i 2004. Dette manuskriptet vil bygge på data fra Makt- og demokratiutredningens Lederskapsundersøkelse.

Deltakere

Trygve Gulbrandsen Dr. philos. Forsker I emeritus 906 56 882 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:40 - Sist endret 19. juni 2017 00:59