Avsluttet prosjekt

Forskernettverk: Kjønn i arbeid - arbeid som kultur

Prosjektperiode 2003 - 2004
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 412.030

Forskernettverket samler stipendiater og seniorforskere innen feltet kjønn og arbeid. Nettverket har deltakere fra en rekke forskningsmiljøer, bl.a. Arbeidsforskningsinstituttet, Institutt for samfunnsforskning, NOVA, Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo. Forskernettverket er en fortsettelse av det tre-årige nettverksprosjektet ”Kjønn i arbeid – nye relasjoner, nye teorier”(1997-2000), også finansiert av NFR. Nettverket er organisert som en serie nettverksmøter/teoriseminarer. Formålet er å bidra til felles teoriutvikling og refleksjoner knyttet til spørsmål som: Hva slags kulturelle forestillinger om menn og kvinner ligger under og reproduserer det kjønnsdelte arbeidslivet? Hvordan ”kjønnes” arbeidsoppgaver og arbeidskontekster, og hva slags institusjoner, symboler og mer generelle samfunnsstrukturer er slike prosesser forbundet med? Hvordan skal vi forstå forholdet mellom økonomi og kultur, det materielle og det symbolske, i den post-industrielle kapitalismen? Hvilke utfordringer stiller et flerkulturelt arbeidsliv til forståelsen av kjønn, klasse og generell sosial differensiering?

Deltakere

Jorun Solheim Mag. art. Tilknyttet forsker 904 06 747 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:28 - Sist endret 19. juni 2017 01:00