Avsluttet prosjekt

Forhandlingssystemet

Prosjektnr. 418.014

Prosjektet har som formaål å undersøke lønns- og forhandlingssystemene i Norden. Et hovedspørsmål er hvorfor de skandinaviske landene har en slik egalitær lønnsfordeling. I forlengelsen av dette kan følgende spørsmål stilles: Hvilken rolle spiller markeder og politiske institusjoner for fordelingen av inntekt og graden av fattigdom? Kan den skandinaviske samfunnsmodellen vare ved? Er ordningene som gir små inntektsforskjeller, stabile overfor økt globalisering og internasjonal harmonisering?

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:37