English version of this page
Avsluttet prosjekt

Foreldre, verdikonflikter og ungdoms livsvalg

Prosjektperiode 2008 - 2009
Oppdragsgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Prosjektnr. 415.115

Prosjektet omfatter en avgrenset kvalitativ studie bestående av fokusgrupper med foreldre til ungdom på videregående skoler om deres verdiforankring og håndtering av eventuelle verdikonflikter, samt hvordan de stiller seg til å konsultere skolen og rådgivere i slike konflikter.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 2. des. 2008 15:59 - Sist endret 21. juni 2017 12:22