English version of this page
Avsluttet prosjekt

Forebygging av hatefulle ytringer og hatkriminalitet på internett og sosiale medier

Prosjektperiode 2016 - 2016
Oppdragsgiver Justis -og beredskapsdepartementet
Prosjektnr. 10149
Prosjektleder Marjan Nadim
Illustrasjon: ISF.

Illustrasjon: ISF.

Prosjektet er tredelt. For det første var formålet å øke kunnskapen om omfanget av hatefulle ytringer og hatkriminalitet på internett og sosiale medier. Dette ble gjort ved å gjennomføre en internasjonal kunnskapsgjennomgang, og ved å analysere nye data fra flere ISF-ledede spørreundersøkelser om temaet.

For det andre utførte vi en juridisk utredning av grenseoppgangene mellom uønskede og ulovlige ytringer. Dette ble gjennomført av advokat Jon Wessel-Aas.

For det tredje gjorde vi en liten casestudie av politiets arbeid mot hatefulle ytringer og hatkriminalitet

Medieklipp

– Folk sprer netthat fordi de kjeder seg, Marjan Nadim og Audun Fladmoe i Dagen, 22.11.2016

Godtar mer hat enn vi må, Marjan Nadim, NTB, 21.11.2016

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Audun Fladmoe Forsker II Ph.d. 924 82 023 audun.fladmoe@samfunnsforskning.no
Marjan Nadim Forsker I Ph.d. 916 09 108 marjan.nadim@samfunnsforskning.no
Jon Wessel-Aas
Emneord: Likestilling, Migrasjon, Medier og offentlighet
Publisert 26. aug. 2016 13:31 - Sist endret 3. feb. 2020 07:27