English version of this page
Avsluttet prosjekt

Fordeling av momskompensasjon til frivillige organisasjoner

Prosjektperiode 2009 - 2009
Oppdragsgiver Kultur- og kirkedepartementet; Lotteri- og stiftelsestilsynet
Prosjektnr. 413.050

Stortinget har satt av 195 millioner kroner som skal brukes til kompensasjon for moms på tjenester for frivillige
organisasjoner i 2008. Stiftelses- og lotteritilsynet administrerer ordningen for Kultur- og kirkedepartementet.
ISF har bidratt til utformingen av en sjablongmodell som inngår i retningslinjene for fordeling av midler mellom kategorier av frivillige organisasjoner med utgangspunkt i organisasjonenes økonomi og frivillige arbeid. ISF skal opptre som rådgiver overfor Stiftelses- og lotteritilsynet, noe som bl.a. innebærer .

  • Beregning av sjablongtildeling til hver organisasjon basert på en nasjonal spørreundersøkelse om frivillig arbeid som ble gjennomført av SSB våren 2004.

  • Deling av kompensasjonsbeløp mellom dokumentert og sjablongordning.

  • Foreslå plassering av organisasjoner som søker momskompensasjon i kategorier med utgangspunkt i FNs ”Handbook for Non-Profit Institutions in the System of National Accounts”.

Retningslinjer fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet og mer informasjon finnes på www.lottstift.no
Dokumentasjonsrapport fra SSB kan lastes ned her

Deltakere

Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Publisert 24. mai 2017 11:00 - Sist endret 24. sep. 2018 09:48