Avsluttet prosjekt

Förändrade lönestrukturer och förhandlingssystem i Norden

Prosjektperiode 2003 - 2005
Oppdragsgiver NOS-S
Prosjektnr. 410.036

Prosjektet er et samarbeid med Universitetet i Stocholm, Universitetet i Reykjavik, Handelshøyskolen i Aarhus og ETLA, Helsinki. Prosjektet tar for seg sammenhengen mellom lønnsspredning og forhandlingssystemer i Norden. Prosjektet har fokus på trekk ved den nordiske forhandlingsmodellen som er under endring, og hvilke konsekvenser disse endringene kan få for lønnsstrukturen i de nordiske landene.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Harald Dale-Olsen Dr. polit. Forsker I 482 83 527 958 08 463 Send e-post
Kjersti Misje Østbakken Ph.d. Forsker II 991 62 556 / +1 5109029154 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:34 - Sist endret 19. juni 2017 01:00