English version of this page
Avsluttet prosjekt

Flyktningers sysselsetting og trygdebruk over tid

Prosjektperiode Oktober 2017 - desember 2018
Oppdragsgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Prosjektnr. 10279
Prosjektleder Marianne Røed

Illustrasjon: Colourbox.com.

Prosjekttilnærming

Vi har studert hvordan sysselsetting og bruk av velferdsytelser utvikler seg med økende botid for flyktninger i Norge. En sentral problemstilling var hvordan deltakelse på Introduksjonsprogrammet og NAV-tiltak påvirker dette integrasjonsforløpet.

Delprosjekt 1–4

Prosjektet bestod av fire delprosjekter:

  1. Det første ga en kunnskapsstatus over relevant forskningslitteratur.
  2. Det andre beskrev flykningenes integrasjonsforløp før og etter introduksjonsprogrammet.
  3. Det tredje delprosjektet inneholdt en effektanalyse av Introduksjonsprogrammet
  4. Det fjerde gjennomførte en effektanalyse av NAV-tiltak.

Organisering

Prosjektet var et samarbeid mellom ISF og Frischsenteret.

Publikasjoner

Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2019). Flyktningers deltagelse i arbeid og utdanning, før og etter introduksjonsordningen. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:8. Fulltekst i vitenarkiv.

Medieklipp

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Inés Hardoy Forsker I Dr. polit. 472 45 113 ines.hardoy@samfunnsforskning.no
Marianne Røed Forsker I Dr. polit. 480 39 594 marianne.roed@samfunnsforskning.no
Pål Schøne Forsker I Dr. polit. 986 22 125 pal.schone@samfunnsforskning.no
Janis Umblijs Forsker II Ph.d. 925 27 810 janis.umblijs@samfunnsforskning.no
Tao Zhang (Frischsenteret)
Emneord: Arbeid, Velferd, Migrasjon
Publisert 30. apr. 2018 13:28 - Sist endret 3. juni 2019 10:31