English version of this page
Pågående prosjekt

Flyktningers sysselsetting og trygdebruk over tid

Prosjektperiode Oktober 2017 - desember 2018
Oppdragsgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Prosjektnr. 10279
Prosjektleder Marianne Røed

Illustrasjon: Colourbox.com.

Prosjekttilnærming

Vi skal studere hvordan sysselsetting og bruk av velferdsytelser utvikler seg med økende botid for flyktninger i Norge. En sentral problemstilling er hvordan deltakelse på Introduksjonsprogrammet og NAV-tiltak påvirker dette integrasjonsforløpet.

Delprosjekt 1–4

Prosjektet består av fire delprosjekter:

  1. Det første gir en kunnskapsstatus over relevant forskningslitteratur.
  2. Det andre beskriver flykningenes integrasjonsforløp før og etter introduksjonsprogrammet.
  3. Det tredje delprosjektet inneholder en effektanalyse av Introduksjonsprogrammet
  4. Det fjerde gjennomfører en effektanalyse av NAV-tiltak.

Organisering

Prosjektet  er et samarbeid mellom ISF og Frischsenteret.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Inés Hardoy Forsker I Dr. polit. 472 45 113 ines.hardoy@samfunnsforskning.no
Marianne Røed Forsker I Dr. polit. 480 39 594 marianne.roed@samfunnsforskning.no
Pål Schøne Forskningsleder, Arbeid og velferd Dr. polit. 986 22 125 pal.schone@samfunnsforskning.no
Janis Umblijs Forsker II Ph.d. 925 27 810 janis.umblijs@samfunnsforskning.no
Tao Zhang (Frischsenteret)
Emneord: Arbeid, Velferd, Migrasjon
Publisert 30. apr. 2018 13:28 - Sist endret 30. apr. 2018 15:26