English version of this page
Avsluttet prosjekt

Finansiering og rammevilkår

Prosjektperiode 2016 - 2017
Oppdragsgiver Kulturdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektnr. 10023.5

Det skjer store og raske endringer i inntektsgrunnlaget til frivillige organisasjoner. Eksempler på dette er bortfall av automatinntekter, en gradvis opptrapping mot full momskompensasjon, nasjonale lotterier som utkonkurreres av Norsk Tippings spill og økte inntekter fra gaver og sponsing i flere kategorier organisasjoner. Endringer som disse kan ramme ulike organisasjoner slik at de forsterker eller svekker hverandre. I mange tilfeller har endringene også insentivvirkninger som gjør at organisasjonene tilpasser seg i mer eller mindre ønskelig retning. Spørsmålet som skal besvares i denne undersøkelsen er hvordan små, mellomstore og store organisasjoner i ulike kategorier påvirkes av endringer i inntektsgrunnlag og rammevilkår.

For å kunne si noe mer konkret om hvordan små, mellomstore og store organisasjoner påvirkes av endringer i offentlige overføringer, momskompensasjon, støtteordninger og annet inntektsgrunnlag som gaver og spilleautomater, vil det bli gjennomført en analyse av en egen økonomiundersøkelse. Tidsserier med regnskapstall suppleres med intervjuer med ledere eller økonomiansvarlige som eksemplifiserer utviklingen i ulike typer organisasjoner.

Publikasjoner

  • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2017). Finansiering og rammevilkår for frivillig sektor : endringer, tilpasninger, konsekvenser. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-7.
  • Sivesind, Karl Henrik (2017). Research on Giving in Norway, In L. Hoolwerf & T. Schuyt (ed.),  Giving in Europe. The State of Research on Giving in 20 European Countries.  Lenthe Publishers.  ISBN 9789075458862.  18.  s 186 - 198
  • Arnesen, Daniel (2016). Finansiering og rammevilkår: Delrapportering. Notat fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
  • Sivesind, Karl Henrik (2015). Giving in Norway: An Ambitious Welfare State with a Self-Reliant Nonprofit Sector, In Pamala Wiepking & Femida Hardy (ed.),  The Palgrave Handbook of Global Philanthropy.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137341518.  14.  s 230 - 248

 

Deltakere

Daniel Arnesen Ph.d. Forsker II 415 57 586 Send e-post
Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 25. mai 2017 21:50 - Sist endret 12. des. 2017 11:14