Avsluttet prosjekt

Ferdigstillelse av artikler

Prosjektnr. 419.030

1. Søknad om bruk av grunnmidler fra ISF til videre bearbeidelse av substansielle og metodologiske sider ved prosjektet "While we are waiting - uncertainty and empowerment among asylum-seekers in Sweden". 2 artikler.2. Søknad om bruk av grunnmidler fra ISF til videre bearbeidelse av paperet med tittelen "Trends in Scandinavian Aylum Policies".  Samarbeidet med Brochmann sikter mot publisering av en artikkel i et internasjonalt tidsskrift.  Innholdet i paperet vil omarbeides slik at det passer inn i artikkelform.

Deltakere

Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forsker II 918 79 903 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:46