Avsluttet prosjekt

Ferdigstillelse av 3 vitenskapelige artikler

Prosjektnr. 419.041

I løpet av våren 2005 vil 3 vitenskapelige artikler bli ferdigstilt:1. Likestillingsretten og likestillingsnytten (med Hege Skjeie)2. Political Construction of Gender Equality: travel metaphors and the principle of gender balance3. Affirmative Action and Quotas.  Their importance in general and their role in the Norwegian gender equality policy

Deltakere

Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:53