Avsluttet prosjekt

Familiebedrifter

Prosjektnr. 419.026

Lage et paper om "Owners as political actors" for presentasjon under den 16nde årlige konferansen om "socia-economics" i Washington 8.-11. juli

Deltakere

Trygve Gulbrandsen Dr. philos. Forsker I emeritus 906 56 882 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:45