Avsluttet prosjekt

Fagkonferanse: Forum for Europeisk Migrasjonshåndtering

Prosjektperiode 2009 - 2009
Oppdragsgiver Utenriksdepartementet
Prosjektnr. 415.120

De nærmeste årene intensiveres innsatsen for å skape en felles asyl- og migrasjonsplattform i EU. Mens arbeidet mot et felles asylsystem nå sikter mot 2012, pågår det en løpende samkjøring på integreringsfeltet. ISF følger utviklingen.

Vi er opptatt av at det skapes og spres kunnskap om denne utviklingen i Norge. Fagkonferansen i 2009 vil være den tredje samlingen om europeisk migrasjonsutvikling som Institutt for samfunnsforskning står bak i samarbeid med Vevstad Consulting.

På årets konferanse vil innledere hentet fra Belgia, Sverige og Norge presentere og diskutere den europeiske utviklingen på asylfeltet (regelverk og politikk) og integreringsfeltet. Unionens arbeid for å skape felles retningslinjer når det gjelder integrering har vært viet lite oppmerksomhet i Norge tidligere. Her vil vi blant annet få innspill for representanter for det svenske formannskapet. Arrangementet vil være åpent for ansatte i departement, direktorater, NGOer, forskere og andre interesserte.

For mer info: se nettsiden

Deltakere

Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forsker II 918 79 903 Send e-post
Publisert 12. juni 2009 09:38 - Sist endret 19. juni 2017 01:00