English version of this page
Pågående prosjekt

Evaluering av veiledningsfunksjonen i Bufdir om mindreårige ofre for menneskehandel

Prosjektperiode 2019 - 2022
Oppdragsgiver Bufdir
Prosjektnr. 10397
Prosjektleder Hilde Lidén

I 2019 opprettet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en nasjonal veiledningsfunksjon for saker om menneskehandel for mindreårige ofre. Tiltaket har som mål å bidra til å øke kompetansen i barneverntjenestene slik at flere ofre blir identifisert og får bistand og vern.

Institutt for samfunnsforskning evaluerer dette arbeidet. Hensikten er å følge teamets arbeid, bidra til refleksjoner over innretting av tjenesten, å bidra til oppbygging av en kunnskapsbase om barn og menneskehandel, og å identifisere god praksis i ulike sakstyper.

Evalueringen inkluderer intervjuer, dokumentanalyse og en kunnskapsstatus på feltet.

Deltakere

Anne Skevik Grødem Dr. polit. Forsker I 920 56 232 Send e-post
Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Emneord: Migrasjon, Velferd
Publisert 21. apr. 2021 10:33 - Sist endret 21. apr. 2021 10:50