Avsluttet prosjekt

Evaluering av tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket

Prosjektperiode 2013 - 2015
Oppdragsgiver Utlendingsdirektoratet (UDI)
Prosjektnr. 10006

Prosjektet skal undersøke hvordan tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket virker. Både tiltak som er ment åforebyggetvangsekteskap, herunder underholdskravet, tiltak som er ment åavdekketvangsekteskap, som ulike intervjuordninger, samthjemlenei utlendingsloven som skal sikre at det ikke innvilges tillatelse på grunnlag av et tvangsekteskap, skal vurderes. I studien inngår en kartlegging av art og omfang av potensielle transnasjonale tvangsekteskap og vurdering av tiltakenes effekt i lys av dette. Videre skal samarbeidet mellom etater internt i utlendingsforvaltningen og med andre på feltet evalueres. Evalueringen skal således gi et oppdatert kunnskapsgrunnlag og bidra til innspill til praksis- og politikkutviklingen på feltet.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Axel West Pedersen
Publisert 1. nov. 2013 09:52 - Sist endret 19. juni 2017 00:59